referáty, maturitní otázky, čtenářské deníky... all you need is education

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Krátkodobé financování

FINANČNÍ ŘÍZENÍ

- získávání peněz pro financování oběžného majetku a činnosti s tím spojené

2 úkoly:

1) Určení výše provozního (pracovního) kapitálu PK

= část krátkodobých aktiv, na které byl použit dlouhodobý cizí kapitál

PK = OM – KCK

PK – dlouhodobé k dispozici (splatnost nad 1 rok), může se použít opakovaně, ale musí být v likvidní podobě

Velikost PK ovlivňuje např.: předmět podnikání
velikost podniku
obratový cyklus peněz = doba mezi platnou za materiál a inkasem za prodané zboží
- čím kratší obratový cyklus peněz, tím míň potřebuje podnik PK
- jednotlivé složky OM se neustále mění - podnik musí sledovat jejich:

a) Řízení zásob
- normování zásob, hospodaření

b) Řízení pohledávek
- každý podnik sestavuje časový plán pohledávek, hlídá ho, kontroluje, dává slevy za platby předem a v hotovosti

c) Řízení peněžních prostředků
- hotové peníze, bezhotovostní p., ceniny, šeky…

- sestavuje platební kalendář - přehled příjmů a výdajů


2) určení způsobu financování OM

OM se může financovat vlastním kapitálem nebo cizím kapitálem

VK – patří majitelům podniku, nositel podnikatelského rizika
- výše VK podle hospodářského výsledku

CK – dluh, který podnik musí vrátit
- Krátkodobý – snadněji se získává, má omezené využití
- Dlouhodobý – obtížnější získání, opakovaná možnost použití

Výhody CK:

1) Při nedostatku VK
- při založení nebo rozšíření

2) Při použití CK věřitelé nezasahují do řízení našeho podniku

3) CK je levnější než VK
- splátky úvěru a úroky jsou náklady - Zisk = - daň z příjmu

Nevýhody CK:

1) Zvyšuje se zadluženost podniku
- každý další úvěr je dražší

2) Jednání podniku je ovlivněno věřiteli (hodně zadluženého)

Poměr mezi VK a CK je v každém podniku jiný a závisí na:

1) Odvětví
- průmysl (VK), banka (CK)

2) Poměr mezi DM a OM

3) Úroková míra

4) Výnosnost, ziskovost podniku

5) Subjektivní postoj vedení podniku

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!