referáty, maturitní otázky, čtenářské deníky... all you need is education

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Zdroje dlouhodobého financování

- používá se na financování hl. dlouhodobé majetku, ale také na financování části OM

1) Vnitřní zdroje
a) Zisk
- odečíst: daně, rezervní fondy, fond odměn, kulturních a sociálních potřeb…, odměn pro představenstvo a kontrolní orgán, po odečtu dividend, podíl na zisku, - nestabilní zdroj

b) Odpisy
- volní peníze, které podnik získává z tržeb, nedaní se, pravidelný a stálý zdroj financování


2) Vnější zdroje
a) Akcie
- ZK, jen po určitou hranici
- vydání nových akcií
- odkup akcií, snížení nominální hodnoty akcií

b) Obligace
Výhody: úroky jsou nižší než dividendy
úrok je součástí nákladu
cena získaných peněz je pevně určena
majitelé obligací se nepodílí na řízení společnosti
Nevýhody: povinnost splácet úroky, i když firma nemá zisk
Roste zadluženost podniku - horší přístup k penězům

c) Dlouhodobé bankovní úvěry
- jsou dražší
- dlouhá doba vyřízení
- hypotéka
- neúčelová půjčka

d) Dodavatelský úvěr
- poskytují dodavatelé strojů a technologií
- musí být zajištěn:

1) Podmíněný prodejní kontrakt
- dodavatel zůstává vlastníkem, dokud není stroj splacen

2) Úvěr na movitou zástavu
- stroj je ihned majetkem odběratele, který splácí úvěr
- stroj je záruka pro splácení úvěru

e) Faktoring
- odkup dlouhodobých pohledávek před dnem jejich splatnosti
- hlavně u zahraničního obchodu

f) Leasing
- forma pronájmu
- Přímý
- Nepřímý

Podle doby:

1) Provozní leasing
- doba kratší než je doba životnosti

2) Finanční leasing
- na celou dobu životnosti

3) Zpětný leasing
- firma potřebuje peníze - odprodá stroje leasingové společnosti, ale jen papírově - firma platí splátky a po zaplacení poslední splátky je opět její
- forma úvěru od leasingové společnosti

1 komentářů :

Anonymní řekl(a)...

K pojmu FAKTORING bych dodal..

Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Cenou faktoringu je faktoringová provize (0,8 – 3% z pohledávky), která je tvořena rizikovou složkou a náklady souvisejícími se zpracování faktoringu. Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost (banka) buď bez možnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn. že riziko nezaplacení pohledávky přechází na faktoringovou společnost, nebo s možností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává na dodavateli).

Marek

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!