Archiv měsíce: Prosinec 2007

Didaktické principy jako podmínka účinnosti výuky.

Didaktické principy jako podmínka účinnosti výuky 1. princip CÍLEVĚDOMOSTI– jasné stanovení cílů– cíle dostatečně zdůvodnit, objasnit 2. princip SOUSTAVNOSTI (systematičnosti)– výchovné podněty uspořádány do zdůvodněných systémů– působení pedagoga na jedince co nejsoustavnější– výchova usiluje...

1. Pedagogický systém a dílo J. A. Komenského.

Jan Amos Komenský 1592-1670Vynikající český myslitel, poslední biskup jednoty bratrské, teolog, polyhistor a pedagog. Svým dílem položil základy novodobé pedagogiky. Komenský je i ve světové pedagogické literatuře nejčastěji citovaným myslitelem, v posledních desetiletích je...