referáty, maturitní otázky, čtenářské deníky... all you need is education

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

1. Pedagogický systém a dílo J. A. Komenského.

Jan Amos Komenský 1592-1670
Vynikající český myslitel, poslední biskup jednoty bratrské, teolog, polyhistor a pedagog. Svým dílem položil základy novodobé pedagogiky. Komenský je i ve světové pedagogické literatuře nejčastěji citovaným myslitelem, v posledních desetiletích je stále více interpretován nejen jako zakladatel novodobé teorie vyučování, ale především jako filosof výchovy. Znamená vrchol humanistického , pedagogického úsilí. Jeho myšlenky o výchově uskutečnila až budoucnost, pojetí všestranné výchovy – všech lidí bez rozdílu sociálního původy, pohlaví, věku, nadání – ocenilo až 20. století, proto je nazýván mužem touhy.

Tělesné výchově nevěnoval Komenský samostatný spis, ale téměř ve všech svých dílech zdůrazňoval důležitost tělesné výchovy jako součástí výchovy mládeže. Jeho dílo je ucelená soustava pedagogických názorů, které řeší různé problémy školní výchovy. Komenský chtěl výchovu a vzdělání pro všechny.

Komenský se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě, pravděpodobně v Nivnici - Po studiu na univerzitách v Herbornu a Heidelbergu uřil od roku 1614 na bratrské škole v Přerově a od roku 1618 byl duchovním správcem ve Fulneku. Po Bílé hoře roku 1620 se musel skrývat před pronásledováním protireformace u svých šlechtických přátel. Roku 1628 byl nucen odejít natrvalo z vlasti, nejprve do polského Lešna, kde zvelebil bratrské školství a kde žil do roku 1656 s přestávkami vyplněnými pobytem v Anglii, ve Švédsku, a v Blatném Potoce v Uhrách. Po požáru v Lešna se roku 1656 uchýlil do Amsterdamu, kde 15, listopadu 1670 zemřel.

Velká didaktika- koncepční spis, který řeší základní cíle výchovy, její obsah, principy a metody a přináší návrh organizační struktury školství pro veškerou mládež. Zdůraznil vztah mezi utvářením člověka a jeho postavením ve světě, tím naznačil, že vzdělávání má pomáhat hledat smysl života. Pojednává také o vzdělání ve vědách, ctnosti a zbožnosti, zdůrazňuje důležitou zásadu přirozeného, radostného, nenásilného, ale pevného a důkladného vzdělání. Doporučuje správnou životosprávu , prostou stravu, střídání práce a odpočinku, tělesná cvičení a naznačuje zásady hygienického zařízení školní budovy. Didaktika byla dokončena až ve vyhnanství Komenského v Lešně, kde působil jako učitel a rektor na gymnáziu.

Brána jazyku otevřená- je shrnuto osm tisíc slov do tisíce vět a do jednoho sta věcných okruhů. Sjednocuje jazykovou výchovu s věcným poznáním. Okruhy systematicky poučovaly: o celku světa … o přírodě … o lidském světě – zejména o lidské práci … a poznatcích náboženských … žáci se tedy učili jazyku a obohacovali své poznání světa.

Infomatorium školy mateřské- Komenský v ní podtrhuje důležitost her pro tělesnou výchovu, jako prostředek pro rozvoj smyslů a myšlenkových schopností. Systematický návod pro matky, jak úspěšně rozvíjet výchovu nejmenších v rodině a jak je úspěšně připravit pro školní docházku. Je to první samostatná teorie předškolní výchovy dětí ve věku do 6ti let.


Další zdroje o tomto tématu naleznete zde:
25. Renesanční filozofie
RENESANČNÍ FILOZOFIE
11a Hlavní představitelé humanistické a renesanční filosofie; reformace, nauka o státu, nauka o idolech
Renesance a humanismus (14. – 16.století)
Renesanční „přírodní“ filosofie
GALILEO GALILEI (1564 - 1642)
10a Rozvoj evropské filosofie v období humanismu a renesance
10b Humanismus a renesance ve světě a u nás
Naturalismus - přírodní filozofie
Koperníkovský obrat
Francis Bacon (1561 – 1626)
21. Křesťanská a renesanční filosofie
THOMAS MOORE
Orbis pictus- uvádí obrázky různých tělocvičných činností s popisem. B)
Komenský pochopil důležitost tělesné výchovy pro rozvoj člověka jako nejvhodnější formu stanovil hru. C)
Didaktické principy jako podmínka účinnosti výuky. D)
Články na hledaný výraz "Filosofie období renesance" naleznete na bezuceni.cz

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!