referáty, maturitní otázky, čtenářské deníky... all you need is education

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

8b. AA – autorský arch, VA – vydavatelský arch

8b. AA – autorský arch, VA – vydavatelský arch, co to je a k čemu slouží. Přepočet RKP na sazbu.


Autorský a vydavatelský arch slouží ke změření rukopisu. Rukoips musíme změřit ze dvou důvodů a to kvůli určení autorských honorářů odvozených od počtu slov, stránek či archů a dále pro potřeby kalkulace a výpočtu spotřeby některých materiálů. Přepočet rukopisu na sazbu nám umožní stanovit předběžný počet tiskových stran. Základní jednotkou pro měření rukopisu je tzv. normostrana, která je definována jako množství textu, které se vejde na stránku A4 při 30 řádcích a 60 znacích na řádce. Tzn. Že jedna normostrana má na jedné straně 1800 znaků. 20 normostrana tvoří jeden autorských arch, který tedy tvoří 36 000 znaků. Jedna normostrana odpovídá textu napsaném na psacím stroji Curie 2, na A4 řádkévání.

V dnešní době jsou rukopisy dodávány většinou jako datové soubory pořízené textovými editory, ale řada lidí je dodnes nechýpe a přepočítává je na původní rukopisné strany. Aby se předešlo různým sporům vyplívajících z různého chápání definice autorského archu, je potřeba tyto pojmy před uzavřením autorských smluv jednoznačně definovat. V anglosaské větě se rozsah rukopisu měří pomocí počtu slov. Chceme-li tento údaj převést na počet normostran, můžeme se řídit pravidlem, že průměrná délka slova v ČR je přibližně 5.3 písmene, s interpunkcí a mezerami má jedno slovo v průměru 6,3 znaků PC souboru. Jedna normostrana má v průměru 280 až 310 slov podle charakteru knihy. Známe-li délku textu v normostranách v autorském archu nebo v počtu slov, je důležité pro potřeby kalkulace a výpočtu spotřeb přímých materiálů, umět propočítat jaký rozsah bude mít vysázená kniha. Pro knihy, které jsou ilustrované, platí, že jeden autorský arch má 2300cm² potištěné plochy. U veršu je 600cm² jeden autorský arch. Vydavatelství také pracuje s přepočtovými koeficienty, které upravují počet stran pro základní formáty. Pro tiskárnu jsou však rozhodující tzv. vydavatelské archy, poněvadž ty jsou mírou tiskáren. Produkce vydavatelských archů se liší od autorských archů tím, že zahrnují celou knihu, tzn. I úkony, na kterých se autor nepodílel. Pro přepočet rukopisů existuje více způsobů, např. Podle vzorově vysázených řádků.

1.vysadíme předepsaným písmem několik řádek.
2.Z poměru mezi vysazeným textem a rukopisným textem vypočítáme rozsah budoucího titulu.

př. Rukopis má 300stran, 32 řádků na starně a z 5-ti řádků rukopisu vysázíme 4 řádky sazby.

300Stran x 32 řádků = 9600 řádků

9600 ….........................................................5 řádků rukopisu
x ….........................................................4 řádky sazby

9600 x 4
x = = 7680 řádků v knize
5

32 řádků …....................................................5
x řádků …....................................................4


32 x 5
x = = 40 řádků na staně
4

7680 : 40 = 192 stran

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!