Studentske.cz

6a. Tvorba kapacitních plánů.

6a. Tvorba kapacitních plánů. Význam kapacitních plánů pro zajištění ekonomiky podniku, předávání technologických údajů o provedení operací ve výrobních střediscích, výpočet výrobních kapacit, metodika jejich tvorby, časový harmonogram pro publikace a periodické tiskoviny, plošná...

5b. Tisk z plochy – ofset.

5b. Tisk z plochy – ofset. Základní části ofsetového tiskového stroje, jednotlivé druhy nakladačů a vykladačů, jejich základní části, nakládací hlava., Za vynálezce tisku z plochy je považován pražský rodák Alois Senefelder. Na konci...

5a. Akcidenční tiskoviny a písmo.

5a. Akcidenční tiskoviny a písmo. Pojem akcidence, technická příprava akcidenčních tiskovin, layout, typografický design akcidenčních tiskovin, volba a čitelnost písma, papír a barva, formáty akcidenčních tiskovin, užitá ilustrace, rozdělení akcidenčních tiskovin, kompozice vybraných tiskovin....

4b. Tisková forma pro tampónový tisk.

4b. Tisková forma pro tampónový tisk. Jednotlivé druhy tiskových forem, jejich výdržnost při tisku, další činitelé tisku v tampónové technice. Tampónový tisk je specifická technika nepřímého hlubotisku, při kterém nanesená tisková barva na povrch...

4a. Kontrola kvality tisku.

4a. Kontrola kvality tisku. Obecná kritéria stanovení kontroly kvality tisku, teoretické základy kolorimetrie a denzitometrie, měření barevnosti, aditivní a subtraktivní syntéza barev, remisní charakteristiky, matematický popis barvy, chromatický diagram CIE, trichromatičtí činitelé, složky a...

3b. Ofsetová tisková forma.

3b. Ofsetová tisková forma. Úprava hliníku při výrobě, jednotlivé další fáze procesu výroby ofsetové tiskové desky. Za vynálezce tisku z plochy je považován pražský rodák Alois Senefelder. Na konci 18. století. Vynalezl tiskovou techniku...

3a. Kovové materiály.

3a. Kovové materiály. Obecné vlastnosti kovů, zastoupení chemických prvků kovového charakteru v periodickém systému, elektrochemické vlastnosti kovů, kovy a slitiny používané v polygrafii, přehled aplikací kovů v jednotlivých tiskových technikách. Převážná většina prvku vykazují...

2b. Ekotoxikologie.

2b. Ekotoxikologie. Základní pojmy, škodlivé látky používané v polygrafii, vlastnosti, účinek na organismus, preventivní omezení dopadu na ŽP, odstraňování plynných, kapalných a tuhých odpadů polygrafické výroby, příklad na chemický výpočet. Ekotoxikologie vznikla složením dvou...

2a. Hlubotiskové formy.

2a. Hlubotiskové formy. Historie hlubotisku, grafické techniky tisku z hloubky, galvanická příprava hlubotiskových formových válců, elektrolýza, elektrolytické procesy, Faradayovy zákony, elektrolyty pro niklování, mědění a chromování; průmyslový hlubotisk, zhotovení tiskových prvků na hlubotiskovou formu,...

1b. Zušlechťování a úprava tiskovin po tisku.

1b. Zušlechťování a úprava tiskovin po tisku. Lakování, laminování, perforace, číslování, výsek, přídavná zařízení ofsetových strojů, další tiskové techniky určené k těmto pracovním postupům. Zušlechťování a povrchová úprava tiskovin se provádí za cílem dosažení...