Studentske.cz

4) Vznik významných nezávislých států v Sev. Africe

– do politické mapy Sev. Afriky se po 2. sv. válce objevilo několik nových nezávislých států ( Egypt, Alžírsko, Čad, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Lybie, Mali, Maroko, Mauretánie, Niger, Somálsko, Tunisko)– vývoj zde probíhal velice...

2) Vznik nezávislého státu v Indii

– národněosvobozenecké hnutí začíná už po 1. sv. válce – Vel. Brit se snaží čelit různými prostředky — např: Indii bude přiznán status Dominia = samosprávné území v rámci Britské říše – Vláda počítala...

1) Vznik nezávislého státu v Indonesii

– rozkládá se na více než 3000 ostrovech, byla po staletí předmětem koloniální expanze Holanďanů, počátkem 19. stol. začala Indonesii označovanou jako Nizozemská Indii začala spravovat přímo Nizozemská vláda– od konce 19. stol. mělo...

Arménie a Gruzie

Arménie – navazují na perskou říši, postupně se vyměňovali z perské nadvlády– nejstarší zmínka je z r. 519 př.n.l. ,, Hajastan – území dnešní Arménie– část arménského území leží v Turecku (Ararat – sv....

Alžírsko , Tunis, Maroko

– Obyvatelstvo muslimské a arabské– jazyk francouzština – nejdříve bylo kolonizováno Alžírsko ( vládcové v době revoluce a v době císařství zásobovali Francii obilím, Francie neměla peníze na zaplacení – r. 1830 Francouzi v...

Ázerbajdžán

– 1992 vznik samostatné Ázerbajdžánské republiky, první prezident HEJDAR ALIJEV – hrob Hejdara Alijeva je na centrálním hřbitově v Baku , jeho hlavní monument je 3 – 4 metry vysoká nebožtíkova socha – na...

Vývoj Arabského Chalifátu v r. 750 – 1258

Společenské uspořádání: Na nejnižším stupni spol . žebříčku byli otroci, ale nebyli bezprávní, po propuštění nabývali všech práv svobodných osob.V zemi bylo velké množství otroků, černých, Nůbijců a Sůdánců,,a otroků bílých ,kteří byli považováni...

Dějiny feudálního Turecka

1922- rok zrušení sultanátu– 11. stol. — do poč. 14. – období Selžudského Tureckanavazuje Turecko Osmanské – byly to státy monarchické a absolutistické– panovník se označuje EMÍR nebo (BEJ)– 1055 dobytí Bagdádu (význam spíše...