Studentske.cz

Zkasíruj nemalou provizi

Z připravované důchodové reformy, máš možnost ji uzavřít sám sobě, své rodině, svým známým a navíc si tím přivydělat. Nyní máš jedinečnou možnost vzít osud do vlastních rukou aniž by jsi musel být školeným...

Vrstvové členění komunikace v síti podle ISO

Aplikační vrstva (Application Layer) – tuto vrstvu „vidí“ uživatel. Vrstva přenáší data zprávy z formy čitelné člověkem do bitů a připojí k ní záhlaví, kde je identifikován vysílací a přijímací počítač. Tvoří tedy rozhraní...

2. Síťová architektura referenčního modelu OSI ISO

Popis referenčního modelu OSI: – každá vrstva využívá pro svoji činnost služeb své sousední, v uspořádání nižší vrstvy (výjimkou je nejnižší, fyzická vrstva). Svoje vlastní služby poskytuje pak sousední vyšší vrstvě (výjimkou je nejvyšší,...

1. Historie a vývoj počítačových sítí 2/2

Současný vývoj směřuje k:zvyšování rychlosti přenosové kapacity a rychlosti přenosu dat (k rychlostem řádově GB/s) v souvislosti se zvýšením počtu uživatelů spolu s nutností přenášet multimediální informace a informace v reálném čase (přenosová rychlost...

1. Historie a vývoj počítačových sítí

Definice a účel:Počítačová síť je vzájemné propojení dvou a více počítačů za účelem jejich vzájemné spolupráce. Sítě byly především určeny ke sdílení dat. Ovšem sítě dneška již nejsou pouze datovými sítěmi, ale používají se...

Internet – založen na bázi (standardu) protokolu TCP/IP

TCP/ IP – zajišťuje přenos protokolůIP (komunikační protokol) – adresa počítačeTCP (transformační protokoly) – zajišťuje kontrolu celistvosti a úplnosti přijatých paketů Aplikační protokoly – zajišťuje HTTP- protokol (www – služba), FTP, SMPT (e-mail)Internet pracuje...

INTERNET – nebezpečí ze sítě

Základy Internetu vznikly ještě v 80. Letech z počítačové sítě, která sloužila obranným a pak vědeckým účelům. Struktura Internetu, internetový protokol a HTML vznikly ještě v této fázi a ovlivnily, popř. i limitovaly jeho...

Ceska literatura po roce 1945 1/2

50.-60. léta: J.Drda-vypravěč, český lidový humor, optimismus, Městečko na dlani (Rukapáň), Němá barikáda, České pohádky, Hrátky s čertem, Hlídač dynamitu V.Řezáč-schematismus, politická kariéra, „budovatelský román“, Nástup-děsný, Bitva-ještě horší J.Fučík-popraven gestapem, Reportáže psané na oprátce-modla...

Česka literatura po roce 1945 2/2

Samizdat a exil: L.Mňačko-Smrt si říká Engelchen, Jak chutná moc-ze života kom. Pohlavárů P.Tigrid-vljm Schönfeld, Svědectví-nejproslulejší kulturně politické periodikum J.Procházka-Zelené obzory; Kočár do Vídně, Ucho-umělecké vrcholy A.Lustig-ovlivněn koncentrákem, Démanty noci-autobiog. povídky z koncentr, Dita...