Studentske.cz

FRANZ WERFEL – NE VRAH, ZAVRAŽDĚNÝ JE VINEN

Karlovo mládí. Otcův odjezd na manévry. (ukázka) Oslava Karlových třináctých narozenin, návštěva Štvanice, konflikt s otcem. Povýšení na poručíka, přeložení do Haliče. Otcova druhá svatba. Problémy se zákonem, převelení k otci. Večeře s otcem...

ZEMĚ LIDÍ, Antoine de Saint-Exupéry

V Zemi lidí, v osmi kapitolách autor tlumočí a ilustruje na příbězích základní pravdy, ke kterým dospěl, čerpá ze zkušenosti civilního letce. Kniha je psaná způsobem, který je pro autora příznačný; je to směs...

Wilson [vilsn] Thomas Woodrow

Wilson [vilsn] Thomas Woodrow * 28. 12. 1856, † 3. 2. 1924 americký politik; byl profesorem a rektorem na univerzitě v Princetonu. V roce 1911 se stal guvernérem státu New Jersey. V letech 1913...

Globalizace

Poslední oblastí, o které se musím zmínit, je právní rámec globálního využívání Internetu ke komerčním účelům. K tomuto tématu dokonce vystoupil v červnu 1997 americký prezident Bill Clinton. Ve svém projevu nazvaném /Rámec pro...

Závěr

V květnu 1999 byla usnesením vlády České republiky schválena Státní informační politika. Dokument zdůrazňuje nutnost budování informační společnosti v České republice a tím vytváření předpokladů „zlepšení kvality života jednotlivých občanů, zefektivnění státní správy a...

Online marketing

Marketing na Internetu ( online marketing ) je kvalitativně nová forma marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami a nebo zbožím pomocí Internetu. Klasický marketing a reklama jsou...

Marketingový plán

Podle charakteru s míry interaktivity můžeme firemní stránky zařadit obecně do tří skupin: v reklamní stránky, neodlišují se příliš od klasické reklamy v průběžně aktualizované informace pro spotřebitele v interaktivní stránky umožňující okamžité elektronické...

Interaktivní reklama

Interaktivita hypertextu umožňuje zcela nové pojetí online reklamy. Na rozdíl od televizní nebo rozhlasové reklamy umožňuje Internet příjemci reklamy okamžitou interakci s reklamující firmou. V televizi nebo v rozhlase vám nezbývá nic jiného než...

Český Internet

Počet uživatelů českého Internetu se odhaduje na 270 tisíc, jiné velmi optimistické odhady ( Computer World, červen 1999 ) hovoří o 400 až 600 tisících, přičemž většina z nich používá Internet nepravidelně.Každopádně srovnání se...

Forma komunikace

Elektronická pošta, e-mail, se stává základním komunikačním prostředkem komerční sféry. Výhodou elektronické pošty je rychlost a relativně nízká cena, nevýhodou je malé zabezpečení zpráv a menší spolehlivost ve srovnání s faxem nebo běžnou poštou....