Studentske.cz

21a): Drahé kovy, jejich vlastnosti, použití ve šperkařství

A) Drahé kovy:– 1)zlato– 2)stříbro– 3)platina– 4)platinové kovy Zlato (Au)– TT: 1063°C– Hustota: 19,30 g/cm– Barva: žlutá, má vysoký kovový lesk– Vlastnost: velmi měkké, tvárné, je nejkujnější a nejtažnější kov na zemi, na vzduchu...

20a): Kámen-rozdělení hornin / 20b): Stavební kámen – zpracování,použití

Kámen-jeden z nejstarších nejkvalitnějších stavebních materiálů-podle tvaru se dělí na kámen lomový (neopracovaný,většinou omítán),deskový,kvádrový,dlažební (dlažební kostky a obrubníky),obkladový apod.-podle tvrdosti rozlišujeme kámen měkký (břidlice,opuka),středně tvrdý (pískovec),tvrdý (mramor,čedič,žula)-výhodu kamene je jeho velká pevnost a trvanlivost,nevýhodou...

14b): Historie a výroba papíru

Papír je přítomen v našem životě již 19 století. Jeho historie sahá až do roku 105 našeho letopočtu. Za tvůrce prvního papíru je považován Tsai Lun (62-121 n.l.), úředník císaře Han Ho Ti, pocházející...

14a): Písmo – druhy a vývoj

Při sledování vývoje písma a tisku rozeznáváme dvě hlavní období:Předhistorické období – vznik předchůdců písma, kresby, piktogramy, ideogramy Historické období – vznik ručně psaných, kreslených nebo jinak utvářených písem, vznik kovových tiskových písem a...