Studentske.cz

Biologie, rostliny, člověk…

systém prvoků stavba mozku populační strategie formy myšlení prenatalální období dělení buněk DNA inteligence prvoci složení buňky: buňka: kosterní soustava:

Umění u nás i ve světe

malířství Itálie theatre kritický realismus modern American literature vrcholná renesance hudební útvary surrealismus music and arts antická kultura kubismus romantismus kubismus: surrealismus: vrcholná renesance: kritický realismus: modern literature: music and arts: theatre:

Lidé co změnili svět

Franz (Franc?) Kafka Jan Neruda Elvis Aaron Presley Leonard Bernstein William Shakespeare Alfons Mucha Sigmund Freud: Gustave Flaubert:

Psychologie, sociologie

vývoj etiky: speciální pedagogika: sociologie: filosofie: Sociologie Základní problematika sociologie; sociální interakce a komunikace Období ve vývoji sociologie ČESKÁ SOCIOLOGIE

Fyzika, věda

elektrostatika fyzikální jednotky zpracování plastů fyz. jednotky: termoplasty:

Dějepis, filosofie…

doba kamenná Palaolit starověký egypt holocaust antická kultura vývoj etiky vznik filosofie religion attické období: religion: inteligence a učení

Kompletni prehled temat 6

Didaktické principy jako podmínka účinnosti výuky…. Komenský pochopil důležitost tělesné výchovy pro r… Orbis pictus- uvádí obrázky různých tělocvičných č… 1. Pedagogický systém a dílo J. A. Komenského. Analýza rozdílových ukazatelů Analýza absolutních ukazatelů...

Kecálek pro dlouhé chvíle

díky, pokud sem napíšeš do komentářů věci, co bys tady chtěl,a, co je nedostatečné a prostě vše, co by bylo dobré… a jinak – nudíš se a není kdo by si pokecal? chceš si...

Jasná pravidla

hraje se do konce roku 2012 garantovaně (dne 8.2.08), pak se dohodneme co dál, pokud se nedomluvíme (jednohlasný souhlas/nesouhlas VŠECH podílníků), platí stále TATO dohoda (že se někdo nechá ukecat, vyplatit… jeho věc, pokud...