Studentske.cz

Platební bilance

1. Běžný účet: l. obchodní bilanci 2. bilanci služeb 3. bilanci výnosů 4. bilanci transferů 2. Finanční (Kapitálový) účet:1. přímé investice2. portfoliové investice3. ostatní investice Účet platební bilance: nabídka (+) poptávka (-) kredit debet...

MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM

2. systémy: a) brettonwoodský MMF Světová banka pro obnovu a rozvoj b) evropský:  1. Evropská platební unie do 58 – Banka pro mezinárodní platby 2. brettonwoodský 58- 77 – 73 Evropský měnový fond...

Intervence na devizových trzích

– cílem: ovlivňování úrovně deviz. kursu (pověřenou institucí/centrální bankou)* ovlivňování kursu se projeví změnou v nabídce zahraniční měny (peněz) * centrální banka k tomu používá své devizové rezervy intervence – přímé ( nákupy, prodeje...

MĚNOVÝ KURZ A DEVIZOVÝ TRH

– nabídkou a poptávkou po měnových či devizových prostředcích* Měna: státem určená forma národních peněz* Deviza: hotovostní zahraniční peníze + pohledávky znějící na cizí měnuDEVIZOVY ZAKON c. 219/95 Sb.devizova hodnota: penezni prosredky v cizi...

Formy inflace:

1. mírná (plíživá) – nepřekračuje-li tempo růstu cen tempo výroby (jednociferná) – roste jak nominální tak i reálný produkt – kupní síla peněz se nemusí snižovat (roste-li příjem) 2. pádivá (cválající) – tempo růstu...

PŘÍČINY A DŮSLADKY INFLACE

Příčiny inflace:– kvantitativní teorie peněz: způsobena zvýšením peněz v ekonomice– mají zdroj jak ze strany S, tak i D, proto rozlišujeme inflaci nabídkovou i poptávkovou * poptávková inflace– může být vyvolána, blíží-li se reálný...

Podíl bank na tvorbě peněz (na SM):

– banky mohou disponovat po určitou dobu s vklady svých klientů* část vkladů drží v podobě povinných minimálních rezerv* část poskytují ve formě úvěrů 1. bankaAKTIVA PASIVA Rezervy 1O Kč Vklady 100 Kč Půjčky...

CENTRÁLNÍ EMISNÍ BANKA

Centrální (emisní/cedulová) banka:Funkce:1. emisní (dodává a kontroluje stav oběživa)2. banka státu3. správa devizových rezerv – vyhlašuje devizový kurs CZ4. stabilita cen (měny) – měnová politika5. regulace a dohled nad bankami1) emisní fce:– monopol na...

PODSTATA A FORMY INFLACE

Inflace:– definována jako růst cenové hladiny v ekonomice– agregátní ekonomický jev související s:* hodnotou peněz (míra znehodnocení peněz v přesně stanoveném období)* množstvím peněz v ekonomice (působí na změnu hladiny cen)deflace:– časové období v...

Systém bank v ČR

1. v likvidaci:1. AB Banka (5.3.96)2. První slezská banka ( 24.7. 96)3. Banka Bohemia (18.7. 94)4. Kreditní banka Plzeň (1.10.96) 2. bez licence:1. Bankovní dům Skala ( 31.3. 97)2. Ekoagrobanka ( 31.5. 97)3. Evrobanka...