Studentske.cz

EKONOMICKÉ POJETÍ PENĚZ (funkce a druhy peněz)

Peněžní trh: trh s peněžními prostředky,jedna z částí finančního trhu Peníze:– universální zboží, používané k vyjádření cen ostatního zboží, ke zprostředkování koupí a prodejů a provádění různých plateb– všeobecně přijímaný prostředek směny (tzv. všeobecný...

3. PENĚŽNÍ AGRAGÁTY

Peníze v : a) užším pojetí (oběživo a depozita ) b) širším pojetí (tzv. peněžní agregáty)  užší pojetí – Transakční M1 Peněžní zásoba: širší pojetí – Quasi peníze M2 * Peněžní zásoba :...

1. HISTORICKÉ FORMY PENĚZ

1. HISTORICKÉ FORMY PENĚZ– vznik peněz spjat s peněžní soustavou (peněž. mechanismem) v jejímž rámci byly peníze používány (formě a funkcích)1. zlatý standard (standard zlaté mince): do 20. let 20. stol.2. standard zlatého slitku:...

Pracovní způsobilost tvoří:

1.fyzická způsobilost,resp.zdravotní stav pracovníka. 2.psychická způsobilost pracovníka 3.odborná způsobilost daného jedince 4.morální a občanská bezúhonnost člověka. Fyzickou způsobilost pracovníka posuzuje obvykle lékař na základě porovnání fyzické zdatnosti a celkového zdravotní stavu jedince s fyzickými...

Psychologie řízení technologických podniků

Dynamický rozvoj průmyslu na přelomu 19. a 20. století vedl v pracovním procesu ke vzniku mnoha dosud neznámým problémům, které zahrnovaly množství nových vzájemně propojených aspektů – včetně aspektů psychologických. Ukazovalo se jako nezbytné...