Studentske.cz

6a): Český porcelán a keramika / 6b): Technický porcelán a keramika

Výroba porcelánu na našem území– přibližně od roku 1790– vznik výrazné tradice a dobrého jména českého porcelánu, zvl. Karlovarského– porcelánky vznikaly nelegálně– kvalita nebyla na úrovni míšenského, vídeňského či jiného porcelánu– začátek výroby –...

5b): Majolika, Fajáns – výroba, vývoj, zdobení

Majolika-italská renesanční kultura (vrcholné období – přelom 15. a 16. stol.)-jemná pórovitá keramika (barevný střep) vyrobená z jílových surovin, obsahující barvicí minerály-povrch – glazura a malované vzory-zdobení – neprůhlednou olovnatociničitou polevou vypalovanou při vysokém...

5a): Evropský porcelán – výroba, vývoj, zdobení

Porcelán =hutný bílý keramický materiál, v tenké vrstvě transparentní, nepropustí vodu/plyny dělení porcelánu:– kostní – tavenina obsahuje 50 % kostního popela (vápníku) 1. výpal – 1150 až 1250°C, 2. výpal s glazurou 1050 až...

4. a), b) Vývoj a typologie nábytku

EgyptV Egyptě se vyvinuli všechny základní typy nábytku. Nejstarším zachovalým nábytkem jsou dřevěná lůžka. Nohy mají tvar býčích nohou s plasticky vystupujícími svaly. Ve Staré říši vyráběli ebenové křeslo na lvích nohách, jehož postranní...

4b): Základní typologie nábytku

Typologie – vědecká metoda členění různorodých objektů nebo soustav do skupin se společnými znakyTypologie nábytku-třídění nábytku dle různých hledisek 1) Dle základního konstrukčního materiál 2) dle hlavního účelu užití -úložný -lůžkový -stolový 3) dle...

4a): Nábytková tvorba – historické epochy a slohy

Vývoj nábytku je už od počátku Starověku. Spousta nádherného nábytku se dochovalo už ve Staré říši Egyptské. Hlavně se používal eben, cedr řezané i zlacené.Techniky: inkrustace (vkládání materiálu), intarzie, tauzování na zdobení se používala...

2b): Obřadní roucha, kroje, krajky

Obřadní roucha – liturgická rouchaJsou určená k bohoslužebným účelům. Liturgická roucha jsou zhotovena z látek v liturgických barvách. Vždy bílé jsou pouze – HUMERALE, ALBA, ROCHETA, PALLIUM.Spodní roucho pod obřadní roucha se nazývá KLERIKA...

2a): Oděvy – vývoj, materiály

Vznik a vývoj oděvu bývá jednostranný – jako ochrana před povětrnostními vlivy nebo jako prostředek k zahalování některých částí těla. Oděvy mají různé funkce: základní – podmínky, životní situace Ostatní – reprezentativní. Symbolické, estetické,...

1b): Gobelíny – tématika, potahy, nástěnné goblény

Nástěnný koberec tkaný barevným útkem na nebarvené a útkem kryté osnově, název odvozen od Pařížské manufaktury les Gobelíne zalo-žené roku 1662 Ludvíkem XIV. Gobelíny jsou vytkávané z nejdražších a nejskvostnějších materiálů do nejmenších detailů....