Studentske.cz

Chrupavka

-Z buněk (chondrocyty a chondroblasty) – produkují mezibuněčnou hmotu, jsou v lakunách(otvůrky) -podobná stavba jako u vaziva – kolagenní (vláknitá) .-.amorfní (glykoaminoglykany) funkce: ušní boltce, nos, pokrývá kloubní plochy, na hrudníku, ploténky-meziobratlové destičky, součást...

Kostra

1.osová-axiální(lebka, páteř.,žebra a hrudní koš) Páteř- columna vertebralis 1)krční-7 C1-C7 (atlas-C1, axis C2, prominující obratel C7) 2)hrudní-12 T1-T12 3)bederní-5 L1-L5 4)křížové-5 S1-S5- srůstají v 1 kost 5)kostrč-3-5 mezi těly obratlů je 23 meziobratlových destiček...

Hrudník-thorax

7 párů- žebra pravá, chrupavkou na hrudní kost 3 páry-nepravá žebra- napojují se na 7. obratel 2 páry- volné sternum:na hrudní kost napojeny pravá žebra a klíční kost 3 části:rukojeť /jangulova jamkatělomečovitý výběžek hrudní...

39.KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA

39.KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA – je tvořena z kostí a bývá spojená chrupavkami či vazivy Stavba vaziva -z buněk – fixní (jsou na 1 místě) a) fybrocyty a fybroblasty-rozdíl ve věku, produkují mezibuněčnou hmotu b)...

Postembryonální vývin

– začíná okamžikem vylíhnutím nebo narozením nového jedince– hl. etapami vývoje jsou : období pohl. dospělosti, reprodukční období, stárnutí a smrt• nepřímý vývin : z vajíčka se líhne larva – stadium , které není...

zárodečné obaly:

– nacházíme u ptáků, savců a plazů = nazýváme je amniota (blanatí) amnion – je v něm uložen zárodek – amnionová tekutina se u člověka přeměňuje v plodovou vodu chorion – obaluje amnion, je...

ORGANOGENEZE

– v období organogeneze se buňky zárodku začínají rozlišovat a specializovat– tvoří se tkáně a rozvíjejí se orgánové základyz ektodermu: vzniká z něj nervová soustava ( u prvoústých je na břišní straně, u druhoústých...

Zárodečné listy

Entoderm – vzniká při gastrulaci u jednoduchých živočichů vchlípení : oblast blastodermu se vchlipuje dovnitř, uvnitř vznikne entoderm : na povrchu vznikne též entoderm obrůstání : blastomery se začnou dělit, obrůstají větší b., uvnitř...

Vznik mezodermu u savců:

Vznik mezodermu u savců:– blastocysta se zanořuje do děložní sliznice– děložní sliznice produkuje výživné látky – štěpí blastocystutrofoblast : vytváří později placentu, mění se a zanořuje se do slizniceembryoblast : 2 vrstvy buněk –...

BLASTOGENEZE

 rýhování vajíčka a gastrulace– oplozením vzniknou prvojádra– spermie ztrácí obal, zbyde z ní samčí prvojádro– vajíčko dodělá homeotypické dělení – * samičí prvojádro– splynutím vzniká zygota, začíná se rýhovat, mitozy jdou rychle za...