Studentske.cz

Stavba a funkce ledvin:

vazivový obal (pouzdro – vláknité pojivo+tuková tkáň)světlá kůra (má zrnitou strukturu, obsahuje Malpigiho tělístka + vinuté kanálky)tmavá dřeň ( obsahuje odvodné kanálky – Henleova klička + sběrné kanálky, skládá se z 15-20 pyramid =...

Ledviny (renes)

– jsou párový orgán tvaru fazole uložený po obou stranách bederní páteře (L1 – L3) v břišní dutině mimo pobřišnici v prostoru zvaném retroperitoneum– částečně jsou zasunuty pod spodní žebra – 12 cm dlouhé,...

Vylučovací soustava

– vylučování se děje ledvinami, plícemi, kůží, játry a trávicím ústrojím… (exkrementy : tuhé odpadní látky) – vylučování (exkrece) = odstraňování odpadních produktů tkáňového metabolismu= exkretů ( tekuté odpadní látky ) = hl. odpadními...

korová centra

1) motorické – v čelním laloku před centrální brázdou – z těchto oblastí jdou npyramidové dráhy a řídí volní pohyby– ovlivňuje i extrapyramidové dráhy – řízeno přes bazální ganglia– je oboustraně spojeno s mozečkem–...

Mozková kůra (cortex cerebri)

– nejmladší a nejdokonalejší část mozku, silná 2-5 mm– skládá se ze šesti vrstev nervových buněk lišící se tvarem– rozčleňujeme ji na okrsky, ve kterých končí dostředivá vlákna nervů přicházejících z nižších oddílů nervové...

Šedá kůra mozková (neokortex)

– fylogeneticky nejmladší a nejpokročilejší část mozku – 6 vrstev buněk – liší se od sebe – 10 – 14 miliard neuronů – 1/3 na povrchu, 2/3 v brázdách (rýhách) -zvětšování povrchu – kůra...

VI. Koncový mozek (telencephalon) – „ velký mozek „

– mohutný, překrývá ostatní časti mozku– tvořen dvěma hemisférami – napříč spojeny pruhem bílé hmoty => vazníkem (kalósní těleso)– pod vazníkem jsou postranní komory = uvnitř každé hemisféry komora vyplněná mozkomíšním mokem – mok...

Bílá hmota mozková

Fce:přenos informací dráhy:asociačníkomisuračníprojekční asociační:nacházejí se pouze v jedné hemisféře – tzn. neprocházejí více hemisf. komisurační:spojují stejné oddíly mozkové kůry, ale v rozdílných polokoulých projekční:spojují mozk.k. s receptory a s nižšími částmi mozku (talamus, bazální...

SPODINOVÉ UZLINY

Bazální ganglia) – struktura, která je součásti hemisfér – jedná se o skupiny neuronů uložené pod mozkovou kůrou – jsou jednou z nejduležitějších oblastí vytvářejících pohybovou aktivitu – jádra šedé hmoty uvnitř bílé hmoty…....

V. Mezimozek (diencephalon)

– mezi hemisférami koncového mozku– je v něm uložena III. mozková komora – spojuje se Sylviovým kanálkem se IV.vývojový původ: zrakový nerv a nervová část oka= jedná se nejduležitější centrum dostředivých i odstředivých drah...