Studentske.cz

25b. Hlubotiskové formy.

25b. Hlubotiskové formy. Výroba hlubotiskového válce, jednotlivé způsoby zhotovení tiskových prvků, elektrorytecký způsob, laserový způsob, uplatnění této tiskové techniky v dnešní době. Hlubotisk je realizován jako rotační tisk, tisková forma je tedy fixována na...

25a. Tiskové barvy.

25a. Tiskové barvy. Teorie barevnosti, chemie tiskových barev, anorganické a organické pigmenty, struktura organických barviv a faktory ovlivňující jejich barevnost, filmotvorné látky, anorganická a organická rozpouštědla tiskových barev, ředidla, rozdělení tiskových barev, fyzikální, chemické...

24b. Pracovně-právní vztahy

24b. Pracovně-právní vztahy – vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, zánik pracovního poměru, možnosti ukončení pracovního poměru, absolvent a pracovně právní vztahy. Pracovní poměr je dvoustranný právní akt a vzniká uzavřením pracovní smlouvy mezi...

24a. Zpracování předloh.

24a. Zpracování předloh. Popište způsoby zpracování předloh; jaké jsou pro jednotlivé tiskové techniky nutné podklady – vysvětlete proč, proces vyvolávání-film, tisková deska, kontrola výstupních dat-způsoby, v jakých pracovních fázích, co se kontroluje; co musí...

23a. Řízení výroby.

23a. Řízení výroby. Operativní plán, dispečink, informační systém v polygrafii; výpočet hmotnosti kotoučového papíru, určení počtu obratů kotouče, výpočet negativního dopadu při nedodržení plošné hmotnosti u rotačního papíru, výpočet velikosti přebalu na knižní desky....

22b. Kotoučové tiskové stroje.

22b. Kotoučové tiskové stroje. Základní části těchto strojů, tiskové techniky využívající kotoučový tisk, způsoby a druhy sušení v kotoučových strojích. Kotoučový tisk je charakterizován jako proces tisku, při kterém vstupuje do stroje „ nekonečný...

22a. DTP studio.

22a. DTP studio. Vysvětlení pojmu DTP; pracovní prostředí a ergonomie; výstupy z DTP; hardwarové vybavení (počítače, tiskárny, skenery, digitální fotoaparáty); softwarové vybavení (vektorová a bodová grafika, zalamovací a ostatní programy); počítačové sítě a internet,...

21a. Tiskové papíry.

21a. Tiskové papíry. Historie výroby papíru, vláknité suroviny pro výrobu papíru, jednoleté a víceleté rostliny, chemické složení dřeva, výroba primárních a sekundárních vláknin, bělení vláknin a chemická úprava papíroviny, výroba papíru na papírenském stroji,...