Studentske.cz

2. kmen: Výtrusovci (Apicomplexa)

– specializovaní cizopasníci : intracelulární parazité (napadají buňky)– k proniknutí do hostitelské buňky jim umožňuje speciální komplex organel umístěný v cytoplazmě na přídi buňky ( = apikální komplex organel)– ve vývoji střídají hostitele i...

Toxoplasma gondii a krvinkovky

Toxoplasma gondii– jeden z nejstarších cizopasníků člověka – organismus si vytvořil jistou míru obranyschopnosti, zdrojem nákazy nejčastěji kočky– může napadat různé buňky těla, má ji asi 40% středoevropského obyvatelstva– svým hostitelům nemusí činit prakticky...

Měňavky a krytěnky

Měňavky– nikdy netvoří schránky, nemají vyztužené panožkyměňavka velká – žije v dedritu stojatých vodních nádržíměňavka bahenní – vytváří velké mnohojaderné plazmódium charakteristické pro zahnívající vodyměňavka střevní – obývá trávicí trubici člověka, neškodná, komenzální prvok...

Dírkonošci

Dírkonošci– žijí pouze v moři– vytvářejí vápnité schránky s mnoha drobnými otvůrkypatří sem:penízek (Nummulites), jeden z největších prvoků – schránky mají průměr až 10 cm, dnes již vyhynulý – tvoří mohutné vrstvy nummulitových vápenců...

Bičenky

– mohou mít 4 až 6 bičíků + undulující membránu– žijí v dutinách těl ptáků a savců = vyšších živoč. bičenka poševní– způsobuje nemoc trichomoniázu, projevuje se záněty močových cest a hnisavým výtokem z...

Trypanosoma spavičná (gambiense)

Trypanosoma spavičná (gambiense)– cizopasí v krvi, lymfě a mozkomíšním moku obratlovců včetně člověka– živiny přijímá osmoticky celým povrchem těla– velmi dobře pohyblivá v krvi, kromě bičíku mají další pohybovou organelu – undulující membránu (pelikulární...

Průběh konjugace

Konjuganti se k sobě přiloží buněčnými ústy. Po rozpadu makronuklea se v každém konjugantovi dvakrát rozdělí mikronukleus – vzniknou 4 jádra, z nichž 3 degenerují a to nejblíže buněčným ústům se redukčně rozdělí na...

SYSTÉM PRVOKŮ

1. kmen: Praprvoci (Sarcomastigophora) – nejjednodušší jednobuněčné organismy, pohybují se bičíky (flagellum) či panožkami (pseudopodia), popř. oběma typy najednou– bičíky nebo panožky se mohou vyskytovat pouze u některých vývojových stádií– vnitřní oporu bičíků tvoří...

Rozmnožování prvoků:

nepohlavní – buňka mateřská se dělí na buňky dceřinné, které časem dorostou = mitoza– pokud vzniknou 2 buňky: § podélným dělením § příčným dělením § pučením– bičíkovci se množí dělením podélným, nálevníci dělením příčným,...

rozmnožování prvoků – pohlavní:

pohlavní – méně obvyklé, fylogeneticky mladšízákladním znakem – kombinace genetického materiálu jader buněk různých jedincůhlavní význam – zvýšení životaschopnosti nově vzniklých jedinců – vždy dochází ke splývání dva zákl. typy:kopulace – splývání celých jedinců,...