Štítek: postup

Etapy diagnostického postupu:

1. Formulace a upřesnění otázky a vstupní hypotézy . 2. Záměrné získávání diagnostických údajů pomocí adekvátních metod. 3. Analýza a zpracování získaných údajů. 4. Interpretace a hodnocení. 5. Syntéza dat o prostředí a osobnosti....