Štítek: problémový žák

Typologie žáků podle vybraných složek osobnosti

„Problémový“ žák Problémovým jedincem se stává ten, kdo reaguje v daném prostředí odlišně, než je běžně zvykem či normou. Jeho okolí hodnotí pouze výsledky, tj. jeho projevy, skutky a problémy, jež s ním mají....