Štítek: diagnostika

c) Diagnostika na základě standartních metod a postupů.

Seznam základních klasických metod a technik dostupných pedagogickým pracovníkům (učitelům a vychovatelům) uvádí kupř. P.Dittrich (1992): 1. pozorování, 2. rozhovor, 3. dotazníky, 4. didaktické testy, 5. metody analýzy výkonů a výtvorů (analýza výsledků práce...

Další teorie pedagogické diagnostiky

a) Přirozená diagnostika. V této úrovni, kterou můžeme označit jako přirozenou diagnostiku, jde spíše o detekci výchovně vzdělávacího (výukového, výchovného, učebního) problému, než o jeho identifikaci nebo řešení. I když lze tuto úroveň charakterizovat...

Etapy diagnostického postupu:

1. Formulace a upřesnění otázky a vstupní hypotézy . 2. Záměrné získávání diagnostických údajů pomocí adekvátních metod. 3. Analýza a zpracování získaných údajů. 4. Interpretace a hodnocení. 5. Syntéza dat o prostředí a osobnosti....

11 Pedagogicko- psychologická diagnostika žáka (PPDg)

Pojem PPDg: Jde o poznání stavu a vývoje psychické individuality – žáka nebo sociální skupiny – školní třídy v pedagogické situaci (výchova a vzdělání), včetně porozumění jedinci a skupině. V PPDg je potřeba se...