Štítek: hodnocení

Problém objektivity hodnocení

Problém objektivity hodnoceníJe – li nějaký výrok objektivní, pak se předpokládá, že bude platit za různých okolností a nezávisle na člověku, který jej vyslovuje (lze je ověřit, zda jsou pravdivé).Účelem snahy po objektivitě je...

Slovní hodnocení

Slovní hodnocení je kvalitativní posuzování žákova výkonu nebo chování vyjádřené formou slovní zprávy. Jeho odlišnost oproti klasifikaci je nápadnější u sumativního než u formativního hodnocení (ani klasifikace se neobejde beze slov). Známky jsou spojené...

Formativní hodnocení

Je korektivní, zpětnovazební, pracovní (lat. formo – upravuji, přetvářím) – poskytuje hodnotící info (zpětnou vazbu) ve chvíli, kdy se určitý výkon nebo činnost dá ještě zlepšit, slouží k řízení vzdělání a výchovy žáka –...

Formalizované hodnocení:

Je zafixováno do srozumitelné formy, do tzv. „hodnotící zprávy“ – lze pohodlně zaznamenávat, uchovávat a zpracovávat (nejtypičtější je slovní hodnocení nebo číselné – známkování – viz níže). Proto lze s takovou informací systematicky a...

Záměrné hodnocení

– pod zřetelnou kontrolou vědomí a vůle, dá se dobře analyzovat a formalizovat: Analytické hodnocení a formalizované hodnocení je tedy záměrné. Analytické hodnocení: – Neposuzuje objekt jako celek (holisticky), ale týká se jeho vybraných...

9. Hodnocení a klasifikace žáků

Typů, forem a metod hodnocení je ve škole nemálo – využívá se za různých podmínek, záleží tedy na způsobu a souvislostech jejího pedagogického využití. Základními typy jsou hodnocené bezděčné a záměrné: Bezděčné hodnocení –...