Štítek: přirodopis

Bobovité

Boboviténejdůležitější je semeno – osemeníklíček s dělohami / zásobní látky /klíčení – epigeické – dělohy jsou vynášeny nad povrch půdy / fazol /– hypogeické – dělohy zůstávají pod povrchem půdy / hlubší výsev –...

LUSKOVINY

LUSKOVINY Charakteristika : jednoleté plodiny Zástupci: – hrách setý – vikev– peluška – sója– bob – vlčí bob – lupina– čočka jedlá – hrachor setý– fazol – cizrna beraní – hodně druhů a forem...

Konzervace pícnin

Dělíme na:– Siláž– Senáž– Seno Silážování – konzervace krmných plodin při uchování živin, vitamínu a vody– pomocí kys. mléčné, která brání dalšímu rozkladu rostlinné hmoty– kys. mléčná – vzniká z glycidů – kvašením– vyvoláným...

Krmné plodiny

Krmné plodiny Význam:– objemné krmivo– obohacování půdy o humus– zlepšení struktury půdy (hluboce koření a tím kypří půdu)– snižují zaplevelenost (mají hustý spon, spojují se v koberce)– jsou dobrými předplodinami pro následné plodiny (díky...

Pesticidy

Pesticidy – chemické látky, které slouží k ochraně rostlin, – jsou jednoduché nebo složité – ničí škodlivé činitele – nepoškozují ošetřovanou rostlinu (pšenici, řepu, brambory) – ovlivňují výnos Rozlišujeme podle skupenství a) prášková (pevné)...

Humus

Humus– je tvořen živými těly rostlin a živočichů a jejich zbytky po odumření.– soubor org. l. v půdě v různém stupni rozkladu a lát. přeměny Humus dělíme:1) živý humus – dosud nerozložená org. hmota,jeho...

Průmyslové hnojiva

– jsou chem. koncentrované sloučeniny různé struktury a barvy. Obsahují živiny v různém poměru a formách, doplňují živiny pro pěstovanou plodinu, hl.znakem je poměrně vysoký obsah jedné nebo více živin. Dělíme: Podle živin: –...

Výroba kompostu:

– org. hmota se promíchá s minerální a uloží se do výšky 1,5-2m, povrch kompostu se přikryje5-10 cm vrstvou zeminy, ze které se vytvoří vanovitá koruna. Do této doby korunynaléváme podle potřeby vodu nebo...

Hnojení

– látky, které dodávají živiny do půdy Hnojiva: přímá – průmyslová– statková – stájová– zelené hnojení– kompostynepřímá – očkovací látky Statková hnojiva – produkuje živočišná výroba, jsou základem hnojení–Dodávají půdě – živiny, org. hmotu,...