Štítek: ekonomika

ELEKTRONICKÉ PODNIKÁNÍ

Základy Internetu vznikly ještě v 80. Letech z počítačové sítě, která sloužila obranným a pak vědeckým účelům. Struktura Internetu, internetový protokol a HTML vznikly ještě v této fázi a ovlivnily, popř. i limitovaly jeho...

Metody finanční analýzy

Metody používané ve finanční analýze můžeme rozdělit na metody, které využívajíelementární matematiku a metody založené na složitějších matematických postupecha myšlenkách. Metody elementární technické analýzya) Analýza absolutních ukazatelůb) Analýza rozdílových ukazatelůc) Analýza cash flowd) Analýza...