Štítek: psychologie

11 Pedagogicko- psychologická diagnostika žáka (PPDg)

Pojem PPDg: Jde o poznání stavu a vývoje psychické individuality – žáka nebo sociální skupiny – školní třídy v pedagogické situaci (výchova a vzdělání), včetně porozumění jedinci a skupině. V PPDg je potřeba se...

Spolehlivost (reliabilita)

Týká se stálosti výsledků hodnocení zejména vzhledem k času a posuzovateli. Hodnocení určitého typu by mělo poskytovat stejné výsledky bez ohledu na to kdo a kdy je používá. Ve skutečnosti se však vyskytuje mnoho...

Problém objektivity hodnocení

Problém objektivity hodnoceníJe – li nějaký výrok objektivní, pak se předpokládá, že bude platit za různých okolností a nezávisle na člověku, který jej vyslovuje (lze je ověřit, zda jsou pravdivé).Účelem snahy po objektivitě je...

Slovní hodnocení

Slovní hodnocení je kvalitativní posuzování žákova výkonu nebo chování vyjádřené formou slovní zprávy. Jeho odlišnost oproti klasifikaci je nápadnější u sumativního než u formativního hodnocení (ani klasifikace se neobejde beze slov). Známky jsou spojené...

Formativní hodnocení

Je korektivní, zpětnovazební, pracovní (lat. formo – upravuji, přetvářím) – poskytuje hodnotící info (zpětnou vazbu) ve chvíli, kdy se určitý výkon nebo činnost dá ještě zlepšit, slouží k řízení vzdělání a výchovy žáka –...

Formalizované hodnocení:

Je zafixováno do srozumitelné formy, do tzv. „hodnotící zprávy“ – lze pohodlně zaznamenávat, uchovávat a zpracovávat (nejtypičtější je slovní hodnocení nebo číselné – známkování – viz níže). Proto lze s takovou informací systematicky a...

Záměrné hodnocení

– pod zřetelnou kontrolou vědomí a vůle, dá se dobře analyzovat a formalizovat: Analytické hodnocení a formalizované hodnocení je tedy záměrné. Analytické hodnocení: – Neposuzuje objekt jako celek (holisticky), ale týká se jeho vybraných...