Štítek: psychologie

B) Individuální rozhovor dělíme na:

I.Volný – necháme žáka spontálně vyprávět na téma, se kterým sám přijde nebo které navodíme. Důležité pravidlo: něměli by jsme do vyprávění zasahovat – napomínat apod. Můžeme rozhovor usměrnit -> vést rozhovor tím směrem,...

Metoda rozhovoru

Osnova: 1. Co je to metoda rozhovoru 2. Druhy rozhovoru 3. Průběh rozhovoru 4. Otázky používané při rozhovoru 1. Rozhovor není prostá konverzace, ale je to konverzace odborná směřující za výchovným či terapeutickým cílem...

Metody

Výzkumné – při výzkumu (např. experiment, pozorování,explorativní metody (rozhovor, dotazník, anamnéza),rozbor výsledků činnosti a výkonu, testové metody – výkonové a osbnostní – intelektové testy, testy motivace, strukturové testy, mravní stránky).Testy jsou spíše informační –...

Školní etický kodex, Význam profesní etiky

Školní etický kodex Diskuze budou zřejmě dlouhé, ale nic nebrání ředitelům a pedagogům na konkrétních školách, aby již dnes společně přijali vlastní „firemní materiály“, tedy školní etické kodexy. Jejich zárodky už na některých školách...

e) Autodiagnostika učitele

Všechny naznačené úrovně diagnostických činností učitele by měly být prostoupeny autodiagnostickým postojem – jde o tzv. autodiagnostiku učitele. Předpokládá se, že jde o jednu z významných učitelových diagnostických činností, která ovlivňuje efekt a účinnost...

Etický kodex pedagoga

Inspiraci pro tvorbu etického kodexu pro české učitele můžeme hledat v zahraničí, kde jsou podobné dokumenty běžné. Příkladem může být americký Code of Ethics. Bylo by ovšem hloupé, kdyby šlo o pouhý překlad zahraničních...

c) Diagnostika na základě standartních metod a postupů.

Seznam základních klasických metod a technik dostupných pedagogickým pracovníkům (učitelům a vychovatelům) uvádí kupř. P.Dittrich (1992): 1. pozorování, 2. rozhovor, 3. dotazníky, 4. didaktické testy, 5. metody analýzy výkonů a výtvorů (analýza výsledků práce...