Štítek: psychologie

Inspirace pro pracovní život

Jaké vlastně máte sny a jak si je je možné reálně splnit, co proto musíte udělat? Rozhodnout se Toto je první krok. Rozhodnout se, že chci něco změnit. V ideálním případě je dobré také...

Shromažďování a uspořádání údajů o osobnosti a jejím vývoji

Učitel má příležitost zejména:■ sledovat činnosti, výkony a chování žáků v přirozených podmínkách;■ sledovat emoční projevy žáků ve vztahu k činnostem, výkonům, úspěchům a nezdarům;■ sledovat sociální komunikaci a interakci žáků, jejich sociální role...

Vysvětlování a přeceňování

– Vysvětlování projevu osobnosti jedinou příčinou.V praxi se často jednoznačně usuzuje z žákova výkonu na jeho schopnosti, z jeho chování na „vychovanost či nevychovanost z rodiny“, na jeho charakterové vlastnosti apod. Z psychologie však...

Haló-efekt. , Stereotypizace.

Haló-efekt. , Stereotypizace. – Haló-efekt.Tímto termínem se označuje inertní působení prvního dojmu, který jsme si učinili o jedinci na podkladě jednoho jeho projevu. Ten mohl být náhodný, daný spíše situací než trvalými vlastnostmi člověka....

POZNÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Úspěšnost učitelovy práce do značné míry závisí na tom, zda dobře zná své žáky. Když chci na někoho působit, potřebuji ho znát; to platí ve výchově tak jako ve všech formách práce s lidmi....

Při vedení rozhovoru musíme respektovat fáze:

1. fáze :Navázání kontaktu – nic nekritizujeme, promluvíme o koníčku, zálibě, pochválíme žáka. Signalizujeme, že nemáme negativní postoj k danému žáku. 2. fáze: K jádru toho co chceme zjistit postupujeme postupně 3. fáze: Rozhovor...

Výsledky sociogramu by jsme neměli zveřejnit žákům.

Sociogram je formalizovaný symbolický zápis sociopreferenčních vztahů. Analýzou těchto skupinových vztahů se zabývá sociometrie (viz též sociometrický test). Výstupem sociometrických technik mohou být kromě sociogramu také sociometrické indexy. Podkladem pro tvorbu sociogramu může být...

Nevhodné otázky „nepříliš šťastné“ :

Proč jsi to udělal? – V jednoduchých případech ano, ale např. u dislektického dítěte není vhodná. Otázky provokující k informačně chudým odpovědím. Např. máš rád svého bratra? -> ano, ne. Chce klást velké množství...