Studentske.cz

Kostra končetin

Horní končetina: pletenec, paže, předloktí, kostra rukyPletenec: 1. klíční kost-mezi rukojetí kosti hrudní a nadpažku lopatky, zajišťuje vzdálenost mez končetinou a osovou kostrou2. lopatka-hřeben lopatky vyčnívá v nadpažek, hákovitý výběžek je pozůstatek krkavčí kosti,...

Dolní končetina: pletenec, stehenní kost, kosti bérce

Pletenec-kost křížová-2 kosti pánevní: kost sedací, stydká, kyčelní-jsou srostlé, setkávají se v jamce a napojuje se sem i kost stehenní-kost kyčelní-přední horní kyčelní trn-k. stydká a sedací-ucpaný otvorkost pánevní přiléhají ke kosti křížové-kloubními plochamivepředu...

POHYBY V KLOUBECH

1. flexe-ohnutí směrem dopředuextenze-natažení směrem dozadu2. abdukce-odtažení od střední rovinyaddukce-přitažení ke střední rovině3. supinace-palec ven dlaň nahorupronace-palce dovnitř Stavba kolenního kloubu-k. stehenní -k. holenní -2 menisky-chrupavčité poloměsíčité útvary, vyrovnávají nerovnosti mezi kostmi -uvnitř jsou...

Lebka

1. mozková část neurocranium-týlní kost: je v ní týlní otvor, kterým vchází prodloužená mícha, jsou na ní kloubové hrbolky na napojení lebky s páteří-temenní kost-párová,-kost čelní: šupina=čelo, horní strop očnice, nadočnicové oblouky, čelní hrboly-čichová:...

Chrupavka

-Z buněk (chondrocyty a chondroblasty) – produkují mezibuněčnou hmotu, jsou v lakunách(otvůrky) -podobná stavba jako u vaziva – kolagenní (vláknitá) .-.amorfní (glykoaminoglykany) funkce: ušní boltce, nos, pokrývá kloubní plochy, na hrudníku, ploténky-meziobratlové destičky, součást...

Kostra

1.osová-axiální(lebka, páteř.,žebra a hrudní koš) Páteř- columna vertebralis 1)krční-7 C1-C7 (atlas-C1, axis C2, prominující obratel C7) 2)hrudní-12 T1-T12 3)bederní-5 L1-L5 4)křížové-5 S1-S5- srůstají v 1 kost 5)kostrč-3-5 mezi těly obratlů je 23 meziobratlových destiček...

Hrudník-thorax

7 párů- žebra pravá, chrupavkou na hrudní kost 3 páry-nepravá žebra- napojují se na 7. obratel 2 páry- volné sternum:na hrudní kost napojeny pravá žebra a klíční kost 3 části:rukojeť /jangulova jamkatělomečovitý výběžek hrudní...

39.KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA

39.KOSTERNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA – je tvořena z kostí a bývá spojená chrupavkami či vazivy Stavba vaziva -z buněk – fixní (jsou na 1 místě) a) fybrocyty a fybroblasty-rozdíl ve věku, produkují mezibuněčnou hmotu b)...

Postembryonální vývin

– začíná okamžikem vylíhnutím nebo narozením nového jedince– hl. etapami vývoje jsou : období pohl. dospělosti, reprodukční období, stárnutí a smrt• nepřímý vývin : z vajíčka se líhne larva – stadium , které není...

zárodečné obaly:

– nacházíme u ptáků, savců a plazů = nazýváme je amniota (blanatí) amnion – je v něm uložen zárodek – amnionová tekutina se u člověka přeměňuje v plodovou vodu chorion – obaluje amnion, je...