Studentske.cz

17a. Tisk z výšky.

17a. Tisk z výšky. Charakteristika tiskové techniky, hlavní a vedlejší tiskové techniky. Historie a vývoj jednotlivých tiskových technik a jejich rozdíly. Použité materiály pro tiskové formy a postup výroby. Použité tiskové stroje, jejich konstrukce...

16a. Digitalizace obrazu.

16a. Digitalizace obrazu. Autotypický rozklad reprodukce-vysvětli důvody autotypie, princip vzniku autotypického bodu; použití hustoty rastru v tisku; vysvětlete pojmy: digitalizace, tisková buňka, pixel, rozlišení, frekvence tiskového rastru, skenovací rovnice, moaré, rozeta. V dnešní době...

15a. Tisk z plochy.

15a. Tisk z plochy. Charakteristika tiskové techniky, hlavní a vedlejší tiskové techniky a jejich historický vývoj. Tisková forma – použité materiály, výrobní postup jednokovové presensibilované desky. Použité tiskové stroje, jejich konstrukce a zakázková náplň...

14b. Nezaměstnanost.

14b. Nezaměstnanost. Charakteristika nezaměstnanosti, měření nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti. Nezaměstnanost představuje jeden klíčových ukazatelů ekonomiky. Ekonomická teorie definuje nezaměstnaného jako člověka, který nemůže najít práci, přitom se ale jedná o osobu, která je...

14a. Pre-press.

14a. Pre-press. Příjem zakázky – výrobní sáček, možnosti tiskárny, příprava zakázky, návrh, náčrt, maketa, rukopis; předlohy – druhy, vlastnosti, požadavky, dodávky, korektury. Vysvětlete rozdíl při zpracování zakázky způsobem CTF a CTP; jaké jsou možné...

13b. Flexotisk.

13b. Flexotisk. Jednotlivé druhy tiskových strojů a jejich základní části, potiskované materiály flexotiskovou technikou. lexotisk patří do skupiny tisku z výšky. Je to typická a tradiční obalová tisková technika, v současné době je však...

13a. Zpracování předlohy digitální cestou.

13a. Zpracování předlohy digitální cestou. Skenery a digitální fotoaparáty; dělení, princip činnosti; princip digitalizace, skenovací rovnice, vliv vzdálenosti pozorování na kvalitu reprodukce, histogram, gradační křivka, převod RGB/CMYK, autotypický tiskový rast, stochastické rastrování, duplex, triplex,...