Studentske.cz

8a. Podnikání, druhy živností.

8a. Podnikání, druhy živností. Živnost, živnostenské oprávnění, neoprávněné podnikání, druhy živností. Podnikání může provozovat právnická nebo fyzická osoba. Fyzická osoba je občan, který si zařídí živnostenský list (případně se přihlásí jako zemědělec) a splní...

7b. Výpočet velikosti bloku vazby.

7b. Výpočet velikosti bloku vazby V2, V8, stanovení velikosti v závislosti na TA, zásady a pravidla výpočtu. Výpočet velikosti bloku vazby V8 – provádí se rozkresem vyřazení archů. Ořez knižního bloku se provádí po...

7a. Zhotovení měkkých vazeb.

7a. Zhotovení měkkých vazeb. Výroba měkkých vazeb, charakteristika měkkých vazeb, vazba V1, V2, nové technologie výroby lepené vazby, vazba V3, vazba V4, speciální úpravy. Měkké vazby mají většinou menší rozsah knižního bloku. Nebývají doplněny...

6b. Výrobní náplň knihařství.

6b. Výrobní náplň knihařství. Druhy podniků, které zhotovují knihařské výrobky, srovnej typy výrobků těchto podniků. 1. Náplň knihařstvíKnihařství patří mezi řemesla s velmi dlouhou historíí. Vznikalo již v raném středověku, původně v klášterních dílnách....

6a. Tvorba kapacitních plánů.

6a. Tvorba kapacitních plánů. Význam kapacitních plánů pro zajištění ekonomiky podniku, předávání technologických údajů o provedení operací ve výrobních střediscích, výpočet výrobních kapacit, metodika jejich tvorby, časový harmonogram pro publikace a periodické tiskoviny, plošná...

5b. Tisk z plochy – ofset.

5b. Tisk z plochy – ofset. Základní části ofsetového tiskového stroje, jednotlivé druhy nakladačů a vykladačů, jejich základní části, nakládací hlava., Za vynálezce tisku z plochy je považován pražský rodák Alois Senefelder. Na konci...

5a. Akcidenční tiskoviny a písmo.

5a. Akcidenční tiskoviny a písmo. Pojem akcidence, technická příprava akcidenčních tiskovin, layout, typografický design akcidenčních tiskovin, volba a čitelnost písma, papír a barva, formáty akcidenčních tiskovin, užitá ilustrace, rozdělení akcidenčních tiskovin, kompozice vybraných tiskovin....

4b. Tisková forma pro tampónový tisk.

4b. Tisková forma pro tampónový tisk. Jednotlivé druhy tiskových forem, jejich výdržnost při tisku, další činitelé tisku v tampónové technice. Tampónový tisk je specifická technika nepřímého hlubotisku, při kterém nanesená tisková barva na povrch...

4a. Kontrola kvality tisku.

4a. Kontrola kvality tisku. Obecná kritéria stanovení kontroly kvality tisku, teoretické základy kolorimetrie a denzitometrie, měření barevnosti, aditivní a subtraktivní syntéza barev, remisní charakteristiky, matematický popis barvy, chromatický diagram CIE, trichromatičtí činitelé, složky a...

3b. Ofsetová tisková forma.

3b. Ofsetová tisková forma. Úprava hliníku při výrobě, jednotlivé další fáze procesu výroby ofsetové tiskové desky. Za vynálezce tisku z plochy je považován pražský rodák Alois Senefelder. Na konci 18. století. Vynalezl tiskovou techniku...