Studentske.cz

15a. Tisk z plochy.

15a. Tisk z plochy. Charakteristika tiskové techniky, hlavní a vedlejší tiskové techniky a jejich historický vývoj. Tisková forma – použité materiály, výrobní postup jednokovové presensibilované desky. Použité tiskové stroje, jejich konstrukce a zakázková náplň...

14b. Nezaměstnanost.

14b. Nezaměstnanost. Charakteristika nezaměstnanosti, měření nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti. Nezaměstnanost představuje jeden klíčových ukazatelů ekonomiky. Ekonomická teorie definuje nezaměstnaného jako člověka, který nemůže najít práci, přitom se ale jedná o osobu, která je...

14a. Pre-press.

14a. Pre-press. Příjem zakázky – výrobní sáček, možnosti tiskárny, příprava zakázky, návrh, náčrt, maketa, rukopis; předlohy – druhy, vlastnosti, požadavky, dodávky, korektury. Vysvětlete rozdíl při zpracování zakázky způsobem CTF a CTP; jaké jsou možné...

13b. Flexotisk.

13b. Flexotisk. Jednotlivé druhy tiskových strojů a jejich základní části, potiskované materiály flexotiskovou technikou. lexotisk patří do skupiny tisku z výšky. Je to typická a tradiční obalová tisková technika, v současné době je však...

13a. Zpracování předlohy digitální cestou.

13a. Zpracování předlohy digitální cestou. Skenery a digitální fotoaparáty; dělení, princip činnosti; princip digitalizace, skenovací rovnice, vliv vzdálenosti pozorování na kvalitu reprodukce, histogram, gradační křivka, převod RGB/CMYK, autotypický tiskový rast, stochastické rastrování, duplex, triplex,...

12a. Zhotovení tuhých vazeb.

12a. Zhotovení tuhých vazeb. Výroba tuhých vazeb, charakteristika tuhých vazeb, druhy tuhých knižních vazeb, zhotovení knižního kompletu, zhotovení knižního bloku, dokončování knižních vazeb. Tuhá vazba je spojení knižního bloku s deskami z tuhé lepenky...

11a. Flexotiskové formy

11a. Flexotiskové formy. definice flexotisku,historie,materiály pro výrobu flexotiskových forem,polymery, jejich charakterizace, výstavbové reakce vzniku polymerů, obecné schéma polymerace, mechanismus polyadice a polykondenzace, fotopolymery, jejich charakterizace; výroba a rozdělení tiskových forem, zhotovení tiskových prvků na...