Studentske.cz

22a. DTP studio.

22a. DTP studio. Vysvětlení pojmu DTP; pracovní prostředí a ergonomie; výstupy z DTP; hardwarové vybavení (počítače, tiskárny, skenery, digitální fotoaparáty); softwarové vybavení (vektorová a bodová grafika, zalamovací a ostatní programy); počítačové sítě a internet,...

21a. Tiskové papíry.

21a. Tiskové papíry. Historie výroby papíru, vláknité suroviny pro výrobu papíru, jednoleté a víceleté rostliny, chemické složení dřeva, výroba primárních a sekundárních vláknin, bělení vláknin a chemická úprava papíroviny, výroba papíru na papírenském stroji,...

20b. Předlohy a rukopisy.

20b. Předlohy a rukopisy. Jaký je rozdíl mezi předlohou a rukopisem, dělení předloh, rukopis v digitální podobě. Předloha i rukopis jsou výrobní podklady pro zhotovení danné zakázky tiskem. Každá tiskovina musí mít nějakou podobu,...

20a. Fotochemické materiály.

20a. Fotochemické materiály. Principy fotochemického zobrazování, technologické aplikace, klasický fotografický proces, materiály pro černobílou a barevnou fotografii, teorie vzniku latentního obrazu, zpracování fotografických materiálů, příklad na chemický výpočet. Fotochemie je věda, která se zabývá...

19a. Tisk z hloubky.

19a. Tisk z hloubky. Charakteristika tiskové techniky, hlavní a vedlejší tiskové techniky a jejich historický vývoj. Nejčasněji používané postupy výroby tiskové formy a jeden postup popsat. Konstrukce tiskových strojů a zakázková náplň jednotlivých technik...

18a. Periodické tiskoviny.

18a. Periodické tiskoviny. Pojem novin, technická příprava novin, technická redakce, tématické celky, vybrané pojmy novinářské technologie, časový harmonogram, typografie novin, základní formáty, novinový papír, jeho vliv na kvalitu obrazu; Pojem časopisu, technická příprava časopisů,...

17b. Barevná reprodukce.

17b. Barevná reprodukce. Míšení barev; barevné separování – vznik, důvod, natočení úhlu; označení a používání barev; práce a převod barev; barevná hloubka. Vysvětlete pojem duplex, trapping, generace černé barvy. Reprodukce barev je založena na...