Studentske.cz

23a. Řízení výroby.

23a. Řízení výroby. Operativní plán, dispečink, informační systém v polygrafii; výpočet hmotnosti kotoučového papíru, určení počtu obratů kotouče, výpočet negativního dopadu při nedodržení plošné hmotnosti u rotačního papíru, výpočet velikosti přebalu na knižní desky....

22b. Kotoučové tiskové stroje.

22b. Kotoučové tiskové stroje. Základní části těchto strojů, tiskové techniky využívající kotoučový tisk, způsoby a druhy sušení v kotoučových strojích. Kotoučový tisk je charakterizován jako proces tisku, při kterém vstupuje do stroje „ nekonečný...

22a. DTP studio.

22a. DTP studio. Vysvětlení pojmu DTP; pracovní prostředí a ergonomie; výstupy z DTP; hardwarové vybavení (počítače, tiskárny, skenery, digitální fotoaparáty); softwarové vybavení (vektorová a bodová grafika, zalamovací a ostatní programy); počítačové sítě a internet,...

21a. Tiskové papíry.

21a. Tiskové papíry. Historie výroby papíru, vláknité suroviny pro výrobu papíru, jednoleté a víceleté rostliny, chemické složení dřeva, výroba primárních a sekundárních vláknin, bělení vláknin a chemická úprava papíroviny, výroba papíru na papírenském stroji,...

20b. Předlohy a rukopisy.

20b. Předlohy a rukopisy. Jaký je rozdíl mezi předlohou a rukopisem, dělení předloh, rukopis v digitální podobě. Předloha i rukopis jsou výrobní podklady pro zhotovení danné zakázky tiskem. Každá tiskovina musí mít nějakou podobu,...

20a. Fotochemické materiály.

20a. Fotochemické materiály. Principy fotochemického zobrazování, technologické aplikace, klasický fotografický proces, materiály pro černobílou a barevnou fotografii, teorie vzniku latentního obrazu, zpracování fotografických materiálů, příklad na chemický výpočet. Fotochemie je věda, která se zabývá...

19a. Tisk z hloubky.

19a. Tisk z hloubky. Charakteristika tiskové techniky, hlavní a vedlejší tiskové techniky a jejich historický vývoj. Nejčasněji používané postupy výroby tiskové formy a jeden postup popsat. Konstrukce tiskových strojů a zakázková náplň jednotlivých technik...