Studentske.cz

Indie – druhá část

– objevil se uchvatitel (samozvanec) A-la-na-šun prohlásil se za panovníka, napadl průvod čínského velvyslance, a velvyslanec na to reagoval tím že se svými indickými spojenci samozvance porazil, A-la-na-šun byl zajat a odvezen jako zajatec...

Dějiny státu a práva u Mongolů

1) Prvobytně pospolná společnost u Mongolů a její rozpad2) Vznik státu u Mongolů3) Společenské a státní zřízení u Mongolů4) Prameny práva u Mongolů 1) Prvobytně pospolná společnost u Mongolů a její rozpad – jejich...

6) Vznik významných nezávislých států v jižní Africe

– Angola, Botswana, Jižní afrika, Komory, Lesotho, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Svazijsko, Namibie, Zambie, Zimbabve Jihoafrická republika – 1914 – 1945 jsou příznačné odlišné postoje během obou sv. válekZa 1. sv. války JA vojska stojí...

4) Vznik významných nezávislých států v Sev. Africe

– do politické mapy Sev. Afriky se po 2. sv. válce objevilo několik nových nezávislých států ( Egypt, Alžírsko, Čad, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Lybie, Mali, Maroko, Mauretánie, Niger, Somálsko, Tunisko)– vývoj zde probíhal velice...

2) Vznik nezávislého státu v Indii

– národněosvobozenecké hnutí začíná už po 1. sv. válce – Vel. Brit se snaží čelit různými prostředky — např: Indii bude přiznán status Dominia = samosprávné území v rámci Britské říše – Vláda počítala...

1) Vznik nezávislého státu v Indonesii

– rozkládá se na více než 3000 ostrovech, byla po staletí předmětem koloniální expanze Holanďanů, počátkem 19. stol. začala Indonesii označovanou jako Nizozemská Indii začala spravovat přímo Nizozemská vláda– od konce 19. stol. mělo...

Arménie a Gruzie

Arménie – navazují na perskou říši, postupně se vyměňovali z perské nadvlády– nejstarší zmínka je z r. 519 př.n.l. ,, Hajastan – území dnešní Arménie– část arménského území leží v Turecku (Ararat – sv....