Studentske.cz

INTERNET – nebezpečí ze sítě

Základy Internetu vznikly ještě v 80. Letech z počítačové sítě, která sloužila obranným a pak vědeckým účelům. Struktura Internetu, internetový protokol a HTML vznikly ještě v této fázi a ovlivnily, popř. i limitovaly jeho...

Ceska literatura po roce 1945 1/2

50.-60. léta: J.Drda-vypravěč, český lidový humor, optimismus, Městečko na dlani (Rukapáň), Němá barikáda, České pohádky, Hrátky s čertem, Hlídač dynamitu V.Řezáč-schematismus, politická kariéra, „budovatelský román“, Nástup-děsný, Bitva-ještě horší J.Fučík-popraven gestapem, Reportáže psané na oprátce-modla...

Česka literatura po roce 1945 2/2

Samizdat a exil: L.Mňačko-Smrt si říká Engelchen, Jak chutná moc-ze života kom. Pohlavárů P.Tigrid-vljm Schönfeld, Svědectví-nejproslulejší kulturně politické periodikum J.Procházka-Zelené obzory; Kočár do Vídně, Ucho-umělecké vrcholy A.Lustig-ovlivněn koncentrákem, Démanty noci-autobiog. povídky z koncentr, Dita...

FRANZ WERFEL – NE VRAH, ZAVRAŽDĚNÝ JE VINEN

Karlovo mládí. Otcův odjezd na manévry. (ukázka) Oslava Karlových třináctých narozenin, návštěva Štvanice, konflikt s otcem. Povýšení na poručíka, přeložení do Haliče. Otcova druhá svatba. Problémy se zákonem, převelení k otci. Večeře s otcem...

ZEMĚ LIDÍ, Antoine de Saint-Exupéry

V Zemi lidí, v osmi kapitolách autor tlumočí a ilustruje na příbězích základní pravdy, ke kterým dospěl, čerpá ze zkušenosti civilního letce. Kniha je psaná způsobem, který je pro autora příznačný; je to směs...

Wilson [vilsn] Thomas Woodrow

Wilson [vilsn] Thomas Woodrow * 28. 12. 1856, † 3. 2. 1924 americký politik; byl profesorem a rektorem na univerzitě v Princetonu. V roce 1911 se stal guvernérem státu New Jersey. V letech 1913...

Globalizace

Poslední oblastí, o které se musím zmínit, je právní rámec globálního využívání Internetu ke komerčním účelům. K tomuto tématu dokonce vystoupil v červnu 1997 americký prezident Bill Clinton. Ve svém projevu nazvaném /Rámec pro...

Závěr

V květnu 1999 byla usnesením vlády České republiky schválena Státní informační politika. Dokument zdůrazňuje nutnost budování informační společnosti v České republice a tím vytváření předpokladů „zlepšení kvality života jednotlivých občanů, zefektivnění státní správy a...

Online marketing

Marketing na Internetu ( online marketing ) je kvalitativně nová forma marketingu, která může být charakterizována jako řízení procesu uspokojování lidských potřeb informacemi, službami a nebo zbožím pomocí Internetu. Klasický marketing a reklama jsou...

Marketingový plán

Podle charakteru s míry interaktivity můžeme firemní stránky zařadit obecně do tří skupin: v reklamní stránky, neodlišují se příliš od klasické reklamy v průběžně aktualizované informace pro spotřebitele v interaktivní stránky umožňující okamžité elektronické...