Studentske.cz

Podíl bank na tvorbě peněz (na SM):

– banky mohou disponovat po určitou dobu s vklady svých klientů* část vkladů drží v podobě povinných minimálních rezerv* část poskytují ve formě úvěrů 1. bankaAKTIVA PASIVA Rezervy 1O Kč Vklady 100 Kč Půjčky...

* společné znaky bank:

– všechny b. včetně poboček zahr.b., stejná organizační formu a.s.– min. kapitál ve výši 500 mil. Kč– mít povolení od ČNB působit jako banka a to i zahr. pobočky– úplné seznamy + poboček zahr....

Systém bank v ČR

1. v likvidaci:1. AB Banka (5.3.96)2. První slezská banka ( 24.7. 96)3. Banka Bohemia (18.7. 94)4. Kreditní banka Plzeň (1.10.96) 2. bez licence:1. Bankovní dům Skala ( 31.3. 97)2. Ekoagrobanka ( 31.5. 97)3. Evrobanka...

3. PENĚŽNÍ AGRAGÁTY

Peníze v : a) užším pojetí (oběživo a depozita ) b) širším pojetí (tzv. peněžní agregáty)  užší pojetí – Transakční M1 Peněžní zásoba: širší pojetí – Quasi peníze M2 * Peněžní zásoba :...

EKONOMICKÉ POJETÍ PENĚZ (funkce a druhy peněz)

Peněžní trh: trh s peněžními prostředky,jedna z částí finančního trhu Peníze:– universální zboží, používané k vyjádření cen ostatního zboží, ke zprostředkování koupí a prodejů a provádění různých plateb– všeobecně přijímaný prostředek směny (tzv. všeobecný...

1. HISTORICKÉ FORMY PENĚZ

1. HISTORICKÉ FORMY PENĚZ– vznik peněz spjat s peněžní soustavou (peněž. mechanismem) v jejímž rámci byly peníze používány (formě a funkcích)1. zlatý standard (standard zlaté mince): do 20. let 20. stol.2. standard zlatého slitku:...