Studentske.cz

1. SYSTÉM PEVNÝCH MĚNOVÝCH KURZŮ:

– systém pevných devizových kursů – s odchylkou + 1 %* zahraniční měny pevně stanoveny vůči USD (oficiální paritu k USD) * USD fixován ke zlatu, pro zahraniční vlády a CB volně směnitelný (35...

2. SYSTÉM VOLNĚ POHYBLIVÝCH KURZŮ:

– v r: 1973 (po 2 devalvaci USD) se dohodly CB na uvolnění domácích kursů vůči dolaru– v r. 1976 legitimitu volně pohyblivých kurzů potvrdilo zasedání MMF v Kingstonu na Jamajce (každá země oprávněna...

PLATEBNÍ BILANCE

Platební bilance (Pb/PB): přehled všech ekonomických transakcí uskutečněných za určité období mezi národní ekonomikou a zahraničím přehled devizových inkas a úhrad, které byly realizovány mezi devizovými tuzemci a cizozemci za určité období vyjadřuje:1) stav...

Platební bilance

1. Běžný účet: l. obchodní bilanci 2. bilanci služeb 3. bilanci výnosů 4. bilanci transferů 2. Finanční (Kapitálový) účet:1. přímé investice2. portfoliové investice3. ostatní investice Účet platební bilance: nabídka (+) poptávka (-) kredit debet...

MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM

2. systémy: a) brettonwoodský MMF Světová banka pro obnovu a rozvoj b) evropský:  1. Evropská platební unie do 58 – Banka pro mezinárodní platby 2. brettonwoodský 58- 77 – 73 Evropský měnový fond...

Intervence na devizových trzích

– cílem: ovlivňování úrovně deviz. kursu (pověřenou institucí/centrální bankou)* ovlivňování kursu se projeví změnou v nabídce zahraniční měny (peněz) * centrální banka k tomu používá své devizové rezervy intervence – přímé ( nákupy, prodeje...

MĚNOVÝ KURZ A DEVIZOVÝ TRH

– nabídkou a poptávkou po měnových či devizových prostředcích* Měna: státem určená forma národních peněz* Deviza: hotovostní zahraniční peníze + pohledávky znějící na cizí měnuDEVIZOVY ZAKON c. 219/95 Sb.devizova hodnota: penezni prosredky v cizi...

Formy inflace:

1. mírná (plíživá) – nepřekračuje-li tempo růstu cen tempo výroby (jednociferná) – roste jak nominální tak i reálný produkt – kupní síla peněz se nemusí snižovat (roste-li příjem) 2. pádivá (cválající) – tempo růstu...

PŘÍČINY A DŮSLADKY INFLACE

Příčiny inflace:– kvantitativní teorie peněz: způsobena zvýšením peněz v ekonomice– mají zdroj jak ze strany S, tak i D, proto rozlišujeme inflaci nabídkovou i poptávkovou * poptávková inflace– může být vyvolána, blíží-li se reálný...

Podíl bank na tvorbě peněz (na SM):

– banky mohou disponovat po určitou dobu s vklady svých klientů* část vkladů drží v podobě povinných minimálních rezerv* část poskytují ve formě úvěrů 1. bankaAKTIVA PASIVA Rezervy 1O Kč Vklady 100 Kč Půjčky...