Studentske.cz

Evropská měnová unie: 1990

Evropská měnová unie: 1990– vytvářená od r. 1990– stanoveny 4 podmínky fungování, tzv.konvergenční kritéria:1. cenová stabilita: (míra inflace 3 cenově nejstabilnějších zemí nepřesáhne 1,5 %2.3. rozpočtová stabilita: (deficit SR nepřesáhne 3 % HDP a...

3. EURO – společná Evropská měnová jednotka:

– společná měnová jednotka pro členy EMU (mimo:Dán,Řec,Švéd,V.Brit)* v podobě: účetní bezhotovostní měny– zavedeno k 1.1.1999, nahrazením ECU v poměru 1:1– od 1.1. 99 národní měny 11 členů EU pevně fixovány k EURU (stanoven...

Časový harmonogram přechodu na EURO:

Země: Národní Přepočítávací. Platnost Výměna Výměna národníČlen EMU měna: koeficient: národní národní měny CB /zkratka: měny: měny o.b. bankovky/mince Belgie frank 40,3399 BEF 28.února 2002 31.12.02 neomez/31.12.04 Finsko marka 5,94573 FIM -„- -„- -„-...

1. SYSTÉM PEVNÝCH MĚNOVÝCH KURZŮ:

– systém pevných devizových kursů – s odchylkou + 1 %* zahraniční měny pevně stanoveny vůči USD (oficiální paritu k USD) * USD fixován ke zlatu, pro zahraniční vlády a CB volně směnitelný (35...

2. SYSTÉM VOLNĚ POHYBLIVÝCH KURZŮ:

– v r: 1973 (po 2 devalvaci USD) se dohodly CB na uvolnění domácích kursů vůči dolaru– v r. 1976 legitimitu volně pohyblivých kurzů potvrdilo zasedání MMF v Kingstonu na Jamajce (každá země oprávněna...

PLATEBNÍ BILANCE

Platební bilance (Pb/PB): přehled všech ekonomických transakcí uskutečněných za určité období mezi národní ekonomikou a zahraničím přehled devizových inkas a úhrad, které byly realizovány mezi devizovými tuzemci a cizozemci za určité období vyjadřuje:1) stav...

Platební bilance

1. Běžný účet: l. obchodní bilanci 2. bilanci služeb 3. bilanci výnosů 4. bilanci transferů 2. Finanční (Kapitálový) účet:1. přímé investice2. portfoliové investice3. ostatní investice Účet platební bilance: nabídka (+) poptávka (-) kredit debet...

MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM

2. systémy: a) brettonwoodský MMF Světová banka pro obnovu a rozvoj b) evropský:  1. Evropská platební unie do 58 – Banka pro mezinárodní platby 2. brettonwoodský 58- 77 – 73 Evropský měnový fond...

Intervence na devizových trzích

– cílem: ovlivňování úrovně deviz. kursu (pověřenou institucí/centrální bankou)* ovlivňování kursu se projeví změnou v nabídce zahraniční měny (peněz) * centrální banka k tomu používá své devizové rezervy intervence – přímé ( nákupy, prodeje...

MĚNOVÝ KURZ A DEVIZOVÝ TRH

– nabídkou a poptávkou po měnových či devizových prostředcích* Měna: státem určená forma národních peněz* Deviza: hotovostní zahraniční peníze + pohledávky znějící na cizí měnuDEVIZOVY ZAKON c. 219/95 Sb.devizova hodnota: penezni prosredky v cizi...