Štítek: biologie

Rostlina, její složení a orgány, růstové a vývojové stádia

Botanika rostliny– mnoho buněčné organismy v nichž každá buňka vykonává určitou funkciSložení:– každý orgán se skládá z pletiva / krycí, vodíková …/– pletiva se skládají z buněk– buňky se skládají z jednotlivých částí Rostlinná...

Půda

Půdní typy– jsou skupiny půd, která se vyvíjely vlivem podnebí, vegetace,edafonu člověka. Zjišťují se na půdním profilu přes svislý řez půdy.– vrstvy, které se sledují na půdním profilu se nazývají horizonty. Liší se barvou,...

Základní zpracování půdy

Základní zpracování půdy – obnovuje a udržuje půdu (strukturu) – zapravujeme posklizňové zbytky, průmyslová i statková hnojiva, pesticidy – ničení plevelů, chorob a škůdců – zaoráváme drn travního porostu (jetelotravního) – upravení vodního a...

Víceleté pícniny

Víceleté pícniny Patří sem: – jeteloviny, jetelotravní směsky, tráy – jsou plodiny pěstované na píci, které zůstávají na jednom stanovišti po dobu delší než jeden rok – jsou základem krmení Používají se na: –...

Pícniny

Pícniny – jsou plodiny, které se pěstují pro výrobu zelené píce( krmení) – seno, siláž, senáž rozlišujeme: a) na orné půdě – kukuřice, oves, ječmen, tritikale b) louky – TTP ( TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY...

OVES / Avena sativa /

OVES / Avena sativa / Význam: – krmení hospodářských zvířat ( koně, ovce, drůbež )– lidská výživa ( vločky , krupice )– v lékařství– v kosmetickém průmyslu Využití: – zrno– slámy – je plnohodnotným...

Osivo a sadba vlastnosti, příprava, sledování, zakládání porostů

Osivo a sadbavlastnosti, příprava, sledování, zakládání porostů Osivo – části generativní (semena) Sadba– všechny vegetativní části určené k rozmnožování Vlastnosti osiva 1. Klíčivost– schopnost osiva vyklíčit (nesmí být porušen zárodek)– podmínky:§ vlhko§ vzduch§ teplota...

Ošetření porostu

Ošetření porostu – podpořit růst a vývin rostlin – udržet půdu bez plevelů – rozrušit půdní škraloup – dodat živiny – dodat prostor (optimální porost) 1) VLÁČENÍ, VÁLENÍ – jde o narušení vrchní vrstvy...

OLEJNINY

Význam:– pro potravinářské účely –výroba oleje– v chemickém prům. – bionafta, mazací oleje,– součást nátěrových hmot– čistící a prací prostředky, kosmetika, gumárenský pr. – pro krmení – používají se výlisky, pokrutiny, šroty– meziplodina– zelené...

Okopaniny

OkopaninyVýznam: Lidská výživa, krmivo, zpracovatelský prům. / výroba škrobu, lihu, cukru …./Agrotechnický význam: zlepšující plodina v osevním postupuRozdělujeme je:1) bulevnaté- vytvářející bulvu– cukrovka, krmná řepa, krmná mrkev, čekanka, tuřín a vodnice– množí se semeny,...