Štítek: informační technologie

9. Návrh počítačové sítě

Pro zprovoznění počítačové sítě jsou zapotřebí minimálně dva osobní počítače, s potřebným programovým vybavením (nejlépe Microsoft Windows, Novell, Linux …) a hardwarovým vybavením do kterého patří síťová karta, při propojení více PC to bude...

7. Přenosové a přístupové metody

7. Přenosové a přístupové metodyPřenosové metody dělíme pro sítě LAN, podle počtu cílových uzlů, ke kterým je cílový paket směřován. UnicastPaket je posílán od zdroje informace na definované místo určené v síti. Vysílací zdrojová...

8. Optické počítačové sítě

Optická distribuovaná síť FDDI (Fiber Distributed Data Interface) je síť s rychlostí 100 Mbit/s distribuovaným řízením, založená na dvojitém kruhovém propojení pomocí optického kabelu. Tento typ sítě byl navržen pro vysokorychlostní páteřní technologie, neboť...

6. Sítě typu Ethernet

6. Sítě typu EthernetI když síť typu Ethernet není vůbec bezproblémová, používá se nejčastěji (v 80 % případů),používá topologii typu sběrnice nebo hvězda, a může připojit max. 1024 stanic za podmínky max. 100 stanic...

5. ADRESOVÁNÍ V SÍTÍCH

Adresa slouží k unikátní identifikaci zařízení nebo skupiny zařízení v síti. Adresovací schémata se mohou lišit podle použitých protokolů a podle vrstvy modelu OSI, na které jsou implementovány.Existují tři typické adresovací přístupy:– adresa na...

4. Standardy a protokoly

Standardy Standardy – základem každé sítě jsou standardy tvořené souborem pravidel a procedur. Standardy schvaluje mezinárodní standardizační organizace a zaručují jednotnost v budování počítačových sítí po celém světě. Základní standardy – viz dříve „Normalizace...

Komunikace typu peer to peer

Komunikace typu peer to peer – každý počítač v síti může být serverem i pracovní stanicí (čili všechny počítače jsou si v síti rovny); resp. všechny počítače v síti fungují jako pracovní stanice. Je...

3. Struktura sítí LAN

Struktura sítí LAN:Počítače v sítích LAN pracují buď jako server nebo jako pracovní stanice. Jednotlivým počítačům zapojeným do sítě se také říká uzly (Node).Servery a pracovní stanice se od sebe liší svým programovým vybavením,...

Vrstvové členění komunikace v síti podle ISO

Aplikační vrstva (Application Layer) – tuto vrstvu „vidí“ uživatel. Vrstva přenáší data zprávy z formy čitelné člověkem do bitů a připojí k ní záhlaví, kde je identifikován vysílací a přijímací počítač. Tvoří tedy rozhraní...

2. Síťová architektura referenčního modelu OSI ISO

Popis referenčního modelu OSI: – každá vrstva využívá pro svoji činnost služeb své sousední, v uspořádání nižší vrstvy (výjimkou je nejnižší, fyzická vrstva). Svoje vlastní služby poskytuje pak sousední vyšší vrstvě (výjimkou je nejvyšší,...