Štítek: informační technologie

9. Návrh počítačové sítě

Pro zprovoznění počítačové sítě jsou zapotřebí minimálně dva osobní počítače, s potřebným programovým vybavením (nejlépe Microsoft Windows, Novell, Linux …) a hardwarovým vybavením do kterého patří síťová karta, při propojení více PC to bude...

8. Optické počítačové sítě

Optická distribuovaná síť FDDI (Fiber Distributed Data Interface) je síť s rychlostí 100 Mbit/s distribuovaným řízením, založená na dvojitém kruhovém propojení pomocí optického kabelu. Tento typ sítě byl navržen pro vysokorychlostní páteřní technologie, neboť...

7. Přenosové a přístupové metody

7. Přenosové a přístupové metodyPřenosové metody dělíme pro sítě LAN, podle počtu cílových uzlů, ke kterým je cílový paket směřován. UnicastPaket je posílán od zdroje informace na definované místo určené v síti. Vysílací zdrojová...

6. Sítě typu Ethernet

6. Sítě typu EthernetI když síť typu Ethernet není vůbec bezproblémová, používá se nejčastěji (v 80 % případů),používá topologii typu sběrnice nebo hvězda, a může připojit max. 1024 stanic za podmínky max. 100 stanic...

5. ADRESOVÁNÍ V SÍTÍCH

Adresa slouží k unikátní identifikaci zařízení nebo skupiny zařízení v síti. Adresovací schémata se mohou lišit podle použitých protokolů a podle vrstvy modelu OSI, na které jsou implementovány.Existují tři typické adresovací přístupy:– adresa na...

4. Standardy a protokoly

Standardy Standardy – základem každé sítě jsou standardy tvořené souborem pravidel a procedur. Standardy schvaluje mezinárodní standardizační organizace a zaručují jednotnost v budování počítačových sítí po celém světě. Základní standardy – viz dříve „Normalizace...

Komunikace typu peer to peer

Komunikace typu peer to peer – každý počítač v síti může být serverem i pracovní stanicí (čili všechny počítače jsou si v síti rovny); resp. všechny počítače v síti fungují jako pracovní stanice. Je...

3. Struktura sítí LAN

Struktura sítí LAN:Počítače v sítích LAN pracují buď jako server nebo jako pracovní stanice. Jednotlivým počítačům zapojeným do sítě se také říká uzly (Node).Servery a pracovní stanice se od sebe liší svým programovým vybavením,...

Vrstvové členění komunikace v síti podle ISO

Aplikační vrstva (Application Layer) – tuto vrstvu „vidí“ uživatel. Vrstva přenáší data zprávy z formy čitelné člověkem do bitů a připojí k ní záhlaví, kde je identifikován vysílací a přijímací počítač. Tvoří tedy rozhraní...

2. Síťová architektura referenčního modelu OSI ISO

Popis referenčního modelu OSI: – každá vrstva využívá pro svoji činnost služeb své sousední, v uspořádání nižší vrstvy (výjimkou je nejnižší, fyzická vrstva). Svoje vlastní služby poskytuje pak sousední vyšší vrstvě (výjimkou je nejvyšší,...