Studentske.cz

23a): Restaurování dřeva

Cílem restaurování je vrátit předmětu co nejvíce původní vzhled a původní funkci, ale i výtvarný smysl Stanovení způsobu opravy: Před opravou poškozeného nábytku musíme přesně vymezit rozsah poškození a rozhodnout, bude-li pouze pouze konzervován...

22b): Organické materiály

GagátGagát (také černý jantar, jet, akštýn nebo kanell) je tmavý mineraloid používaný jako polodrahokam. V dřívějších dobách býval zaměňován s jantarem. Je voskově matný, černý či tmavě hnědý a neprůhledný. Vznikl milióny let trvajícím...

22a): Drahé kameny

Drahokam– je minerál nebo minerální odrůda, který je cenný pro své výjimečné estetické vlastnosti a je používán na ozdobné účely.Povinné vlastnosti drahokamu jsou:nádherný lesk a barvačistotastálostmechanická odolnostvzácnost v přírodě CenaJejich cena závisí především na...

21b): Drahé kovy – použití v technice

Šperky se zhotovují několika výrobními technikami. Filigrán – granulaceNejstarší zlatnickou výrobní technikou je filigrán – granulace. Název pochází z latinského filum granum – zrnkovaný drát. Základem filigránu jsou slabé zrněné drátky, zhotovené různým způsobem,...

21a): Drahé kovy, jejich vlastnosti, použití ve šperkařství

A) Drahé kovy:– 1)zlato– 2)stříbro– 3)platina– 4)platinové kovy Zlato (Au)– TT: 1063°C– Hustota: 19,30 g/cm– Barva: žlutá, má vysoký kovový lesk– Vlastnost: velmi měkké, tvárné, je nejkujnější a nejtažnější kov na zemi, na vzduchu...

20a): Kámen-rozdělení hornin / 20b): Stavební kámen – zpracování,použití

Kámen-jeden z nejstarších nejkvalitnějších stavebních materiálů-podle tvaru se dělí na kámen lomový (neopracovaný,většinou omítán),deskový,kvádrový,dlažební (dlažební kostky a obrubníky),obkladový apod.-podle tvrdosti rozlišujeme kámen měkký (břidlice,opuka),středně tvrdý (pískovec),tvrdý (mramor,čedič,žula)-výhodu kamene je jeho velká pevnost a trvanlivost,nevýhodou...