Studentske.cz

20a): Kámen-rozdělení hornin / 20b): Stavební kámen – zpracování,použití

Kámen-jeden z nejstarších nejkvalitnějších stavebních materiálů-podle tvaru se dělí na kámen lomový (neopracovaný,většinou omítán),deskový,kvádrový,dlažební (dlažební kostky a obrubníky),obkladový apod.-podle tvrdosti rozlišujeme kámen měkký (břidlice,opuka),středně tvrdý (pískovec),tvrdý (mramor,čedič,žula)-výhodu kamene je jeho velká pevnost a trvanlivost,nevýhodou...

14b): Historie a výroba papíru

Papír je přítomen v našem životě již 19 století. Jeho historie sahá až do roku 105 našeho letopočtu. Za tvůrce prvního papíru je považován Tsai Lun (62-121 n.l.), úředník císaře Han Ho Ti, pocházející...

14a): Písmo – druhy a vývoj

Při sledování vývoje písma a tisku rozeznáváme dvě hlavní období:Předhistorické období – vznik předchůdců písma, kresby, piktogramy, ideogramy Historické období – vznik ručně psaných, kreslených nebo jinak utvářených písem, vznik kovových tiskových písem a...

12b): Zdobení – Některé druhy zdobení dřeva a nábytku

Druhy: Reliéf, socha, malba, kresba, rytina, mozaika, tisk, výšivka, zlacení, proškrabávání, vylívání, tepání. Techniky: Sgrafito – renesance + neorenesance – 2 vrstvy omítky, spodní tmavá, vrchní světlá .Za vlhka se proškrabuje vrchní na zaschlou...