Studentske.cz

14b): Historie a výroba papíru

Papír je přítomen v našem životě již 19 století. Jeho historie sahá až do roku 105 našeho letopočtu. Za tvůrce prvního papíru je považován Tsai Lun (62-121 n.l.), úředník císaře Han Ho Ti, pocházející...

14a): Písmo – druhy a vývoj

Při sledování vývoje písma a tisku rozeznáváme dvě hlavní období:Předhistorické období – vznik předchůdců písma, kresby, piktogramy, ideogramy Historické období – vznik ručně psaných, kreslených nebo jinak utvářených písem, vznik kovových tiskových písem a...

12b): Zdobení – Některé druhy zdobení dřeva a nábytku

Druhy: Reliéf, socha, malba, kresba, rytina, mozaika, tisk, výšivka, zlacení, proškrabávání, vylívání, tepání. Techniky: Sgrafito – renesance + neorenesance – 2 vrstvy omítky, spodní tmavá, vrchní světlá .Za vlhka se proškrabuje vrchní na zaschlou...

12a): Zdobení – prvky – Malířské materiály a techniky

MALÍŘSTVÍMalba se provádí v ateliéru (do 19. St.) a v plenéru.Podle nosiče: – monumentální = nástěnnáa) Freska – nástěnná malba anorganickými, vodou ředěnými pigmenty na čerstvé omítce z hašeného vápna a dobře vypraného, ostrého...

11a): Platidla papírová / 11b): Platidla kovová

Platidla papírová + platidla kovová Historie peněz-nejčastějšími platidly byli:dobytek,plátno,kůže,kožešiny,ale zejména kov,který se snadno opracovával-nejdříve to byli kovové předměty,později jen kusy kovu ve formě tyčí,seker,nebo trojnožek(tyto kovy byli potřeba odvažovat)-peníze byli padělány snad již od...

10b): Kovářské výrobky

• Kováři již v době halštatské ( 7. a 6. st. př. n. l. ) kovaly čtyřkolové vozy, meče a součásti koňských postrojů. • Keltové kovali součásti oděvů, postroje, nože, pilky, sekery, meče a...

10a): Kovářské techniky

Kovář užívá mnoho technik zpracovávají kov (veskrze všechny), nelze je tu všechny vyjmenovat, ale nutno podotknout, že například spojovací techniky kam patří třeba nýtování, svařování ať už svářecími aparáty či starým postupe svářením v...