Studentske.cz

8b): Vitráže – české a světové

Vitráže Je to způsob nahlížení na svět optikou barevných nerovných skel složených do obrazců a tvarů zalitých v olověném rámu. Nejčastěji se obje-vují náboženské motivy. Tato technika se zrodila s potřebou vyřešit problém, jak...

8a): Výroba skla – suroviny, druhy

Zpracování za horka Foukáním, litím, navíjením Tavení: Základními surovinami pro výrobu bezolovnatého sodno-draselného křišťálu jsou křemičité písky, soda, potaš, vápenec, další che-mické sloučeniny a recyklované sklo. Tvrdost, která je důležitá pro zpracování za studena,...

7b): Zvonkohra – Loreta

Zvonkohra nebo také Zvonohra je bicí hudební nástroj respektive zvláštní hudební stroj jehož každý tón je vytvářen vlastním zvonem či zvoncem. Tyto zvonce jsou rozezvučeny buď pomocí kladívek nebo důmyslným systémem provázků, které jsou...

7a): Zvony – druhy

ZvonyZvon je samozvučný bicí nástroj kalichovitého tvaru, sloužící ke svolávání věřících k modlitbě nebo jiné signální funkci. Je tvořen tělem zvonu a srdcem, které je zavěšeno uprostřed těla zvonu a je pohyblivé (bicí součást...

6a): Český porcelán a keramika / 6b): Technický porcelán a keramika

Výroba porcelánu na našem území– přibližně od roku 1790– vznik výrazné tradice a dobrého jména českého porcelánu, zvl. Karlovarského– porcelánky vznikaly nelegálně– kvalita nebyla na úrovni míšenského, vídeňského či jiného porcelánu– začátek výroby –...

5b): Majolika, Fajáns – výroba, vývoj, zdobení

Majolika-italská renesanční kultura (vrcholné období – přelom 15. a 16. stol.)-jemná pórovitá keramika (barevný střep) vyrobená z jílových surovin, obsahující barvicí minerály-povrch – glazura a malované vzory-zdobení – neprůhlednou olovnatociničitou polevou vypalovanou při vysokém...

5a): Evropský porcelán – výroba, vývoj, zdobení

Porcelán =hutný bílý keramický materiál, v tenké vrstvě transparentní, nepropustí vodu/plyny dělení porcelánu:– kostní – tavenina obsahuje 50 % kostního popela (vápníku) 1. výpal – 1150 až 1250°C, 2. výpal s glazurou 1050 až...

4. a), b) Vývoj a typologie nábytku

EgyptV Egyptě se vyvinuli všechny základní typy nábytku. Nejstarším zachovalým nábytkem jsou dřevěná lůžka. Nohy mají tvar býčích nohou s plasticky vystupujícími svaly. Ve Staré říši vyráběli ebenové křeslo na lvích nohách, jehož postranní...

4b): Základní typologie nábytku

Typologie – vědecká metoda členění různorodých objektů nebo soustav do skupin se společnými znakyTypologie nábytku-třídění nábytku dle různých hledisek 1) Dle základního konstrukčního materiál 2) dle hlavního účelu užití -úložný -lůžkový -stolový 3) dle...

4a): Nábytková tvorba – historické epochy a slohy

Vývoj nábytku je už od počátku Starověku. Spousta nádherného nábytku se dochovalo už ve Staré říši Egyptské. Hlavně se používal eben, cedr řezané i zlacené.Techniky: inkrustace (vkládání materiálu), intarzie, tauzování na zdobení se používala...