Studentske.cz

4a): Nábytková tvorba – historické epochy a slohy

Vývoj nábytku je už od počátku Starověku. Spousta nádherného nábytku se dochovalo už ve Staré říši Egyptské. Hlavně se používal eben, cedr řezané i zlacené.Techniky: inkrustace (vkládání materiálu), intarzie, tauzování na zdobení se používala...

2b): Obřadní roucha, kroje, krajky

Obřadní roucha – liturgická rouchaJsou určená k bohoslužebným účelům. Liturgická roucha jsou zhotovena z látek v liturgických barvách. Vždy bílé jsou pouze – HUMERALE, ALBA, ROCHETA, PALLIUM.Spodní roucho pod obřadní roucha se nazývá KLERIKA...

2a): Oděvy – vývoj, materiály

Vznik a vývoj oděvu bývá jednostranný – jako ochrana před povětrnostními vlivy nebo jako prostředek k zahalování některých částí těla. Oděvy mají různé funkce: základní – podmínky, životní situace Ostatní – reprezentativní. Symbolické, estetické,...

1b): Gobelíny – tématika, potahy, nástěnné goblény

Nástěnný koberec tkaný barevným útkem na nebarvené a útkem kryté osnově, název odvozen od Pařížské manufaktury les Gobelíne zalo-žené roku 1662 Ludvíkem XIV. Gobelíny jsou vytkávané z nejdražších a nejskvostnějších materiálů do nejmenších detailů....

1a): Koberce – druhy, materiály

Textilie kladená na podlahu nebo zavěšovaná na stěnu, v interiéru má funkci tepelně izolační a estetickou. Rozdělení: Vázané (s vlasem Tkané (meliky oj.) Materiál: Vlna, bavlna, hedvábí Koberce vázané: Vyráběné ručně, základ tvoří probíhající...

30b. Čím se liší sítotisk od ostatních tiskových technik?

30b. Čím se liší sítotisk od ostatních tiskových technik? Popište.Z čeho se vyrábějí hlubotiskové válce při laserovém způsobu vytváření tiskových prvků?Popište chemicky elektrolýzu. Načrtněte. Sítotisk se vyznačuje vyšším nánosem barvy proti jiným tiskovým technikám,...

30a. Sítotiskové formy.

30a. Sítotiskové formy. Obecná definice sítotisku, rozdělení sítotisku dle potiskovaného materiálu, jednotlivé druhy sítotiskových tkanin, napínání a lepení sítoviny, měření napnutí, kopírovací předloha pro sítotisk, odmaštění šablony, ovrstvení, kopírování a vyvolání šablony, odvrstvení a...

29a. Ofsetové tiskové formy.

29a. Ofsetové tiskové formy. Fyzikálně-chemický princip tisku z plochy, materiály pro ofsetové desky, povrchové jevy, rozestírání kapalin a smáčivost povrchů, vlastnosti a charakterizace tiskových prvků v ofsetu; ofsetová montáž, jednotlivé druhy montáže, vybavení montážního...