Studentske.cz

27a. Digitální technologie.

27a. Digitální technologie. Vysvětlení pojmů CtF, CtP, Computer to press, Computer to print, Digital print; osvitové jednotky, vyvolávací automat, rekordéry, suchý ofset, digitální tisk, plottery, dělení tiskáren. Historie PS a PDF, charakteristika PS, PDF,...

26a. Tampónový tisk a chemigrafie.

26a. Tampónový tisk a chemigrafie. Definice a základní princip tampónového tisku, tisková forma (klišé), jednotlivé druhy tiskových forem, zhotovení tiskových prvků, tampon – materiál a výroba tamponu, jeho vlastnosti, barvy pro tampónový tisk, zhodnocení...

25b. Hlubotiskové formy.

25b. Hlubotiskové formy. Výroba hlubotiskového válce, jednotlivé způsoby zhotovení tiskových prvků, elektrorytecký způsob, laserový způsob, uplatnění této tiskové techniky v dnešní době. Hlubotisk je realizován jako rotační tisk, tisková forma je tedy fixována na...

25a. Tiskové barvy.

25a. Tiskové barvy. Teorie barevnosti, chemie tiskových barev, anorganické a organické pigmenty, struktura organických barviv a faktory ovlivňující jejich barevnost, filmotvorné látky, anorganická a organická rozpouštědla tiskových barev, ředidla, rozdělení tiskových barev, fyzikální, chemické...

24b. Pracovně-právní vztahy

24b. Pracovně-právní vztahy – vznik pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, zánik pracovního poměru, možnosti ukončení pracovního poměru, absolvent a pracovně právní vztahy. Pracovní poměr je dvoustranný právní akt a vzniká uzavřením pracovní smlouvy mezi...

24a. Zpracování předloh.

24a. Zpracování předloh. Popište způsoby zpracování předloh; jaké jsou pro jednotlivé tiskové techniky nutné podklady – vysvětlete proč, proces vyvolávání-film, tisková deska, kontrola výstupních dat-způsoby, v jakých pracovních fázích, co se kontroluje; co musí...

23a. Řízení výroby.

23a. Řízení výroby. Operativní plán, dispečink, informační systém v polygrafii; výpočet hmotnosti kotoučového papíru, určení počtu obratů kotouče, výpočet negativního dopadu při nedodržení plošné hmotnosti u rotačního papíru, výpočet velikosti přebalu na knižní desky....