Štítek: zeměpis

Arménie a Gruzie

Arménie – navazují na perskou říši, postupně se vyměňovali z perské nadvlády– nejstarší zmínka je z r. 519 př.n.l. ,, Hajastan – území dnešní Arménie– část arménského území leží v Turecku (Ararat – sv....

Alžírsko , Tunis, Maroko

– Obyvatelstvo muslimské a arabské– jazyk francouzština – nejdříve bylo kolonizováno Alžírsko ( vládcové v době revoluce a v době císařství zásobovali Francii obilím, Francie neměla peníze na zaplacení – r. 1830 Francouzi v...

Ázerbajdžán

– 1992 vznik samostatné Ázerbajdžánské republiky, první prezident HEJDAR ALIJEV – hrob Hejdara Alijeva je na centrálním hřbitově v Baku , jeho hlavní monument je 3 – 4 metry vysoká nebožtíkova socha – na...

Vývoj Arabského Chalifátu v r. 750 – 1258

Společenské uspořádání: Na nejnižším stupni spol . žebříčku byli otroci, ale nebyli bezprávní, po propuštění nabývali všech práv svobodných osob.V zemi bylo velké množství otroků, černých, Nůbijců a Sůdánců,,a otroků bílých ,kteří byli považováni...

Dějiny feudálního Turecka

1922- rok zrušení sultanátu– 11. stol. — do poč. 14. – období Selžudského Tureckanavazuje Turecko Osmanské – byly to státy monarchické a absolutistické– panovník se označuje EMÍR nebo (BEJ)– 1055 dobytí Bagdádu (význam spíše...

Brazílie

– byla kolonií Portugalskou– název Brazílie je dám podle tmavého dřeva ,které se z Brazílie dováželo– k osamostatnění Brazílie a k budování samostatného Brazilského státu docházelo ve 4. etapě národněosvobozeneckého hnutíB byla zemí která...

Koloniální národně osvobozenecké revoluce v Latinské Americe

Koloniální národně osvobozenecké revoluce v Latinské Americe1) Národně osvobozenecká revoluce na Haiti2) Národně osvobozenecká revoluce ve Španělských koloniích3) Národně osovobozencká revoluce v Brazílii4) Národně osvobozenecká revoluce na Kubě a v Portoriku 1) Národně osvobozenecká...

Thajsko

– Eduard Bock – zasloužil se o projektování thajské železnice Thajsko nikdy nebylo kolonizováno, několika pokusům o jeho kolonizaci odolalo. Thajsko se také nazývá Siam – národ Khmérů, – ultralevicové přístupy (jsou to Barmánci,...