Studentske.cz

1. Normativní a kriteriální hodnocení

Rozdíl spočívá v měřítku dle kterého je rozlišován lepší výkon od horšího. Normativní hodnocení– měřítkem je sociální norma, stanovená vzhledem k určité skupině nebo populaci žáků, tzn. výkon jedince je poměřován s výkony ostatních,...

Klasifikace versus slovní hodnocení

Klasifikace:– míra hodnoty v rámci kritéria lze vymezit také číselně – známkou, bodováním nebo procentuálně.– Známky jsou číslice symbolicky zaznamenávající kvalitu žákova školního výkonu ve vztahu k určité školní úloze, poskytuje tedy informaci o...

Formalizované hodnocení:

Je zafixováno do srozumitelné formy, do tzv. „hodnotící zprávy“ – lze pohodlně zaznamenávat, uchovávat a zpracovávat (nejtypičtější je slovní hodnocení nebo číselné – známkování – viz níže). Proto lze s takovou informací systematicky a...

Formativní hodnocení

Je korektivní, zpětnovazební, pracovní (lat. formo – upravuji, přetvářím) – poskytuje hodnotící info (zpětnou vazbu) ve chvíli, kdy se určitý výkon nebo činnost dá ještě zlepšit, slouží k řízení vzdělání a výchovy žáka –...

Záměrné hodnocení

– pod zřetelnou kontrolou vědomí a vůle, dá se dobře analyzovat a formalizovat: Analytické hodnocení a formalizované hodnocení je tedy záměrné. Analytické hodnocení: – Neposuzuje objekt jako celek (holisticky), ale týká se jeho vybraných...

9. Hodnocení a klasifikace žáků

Typů, forem a metod hodnocení je ve škole nemálo – využívá se za různých podmínek, záleží tedy na způsobu a souvislostech jejího pedagogického využití. Základními typy jsou hodnocené bezděčné a záměrné: Bezděčné hodnocení –...

Typologie žáků podle vybraných složek osobnosti

„Problémový“ žák Problémovým jedincem se stává ten, kdo reaguje v daném prostředí odlišně, než je běžně zvykem či normou. Jeho okolí hodnotí pouze výsledky, tj. jeho projevy, skutky a problémy, jež s ním mají....

Extroverti a introverti (typologie dle Carla Junga)

Extrovert – jedinci rádi komunikují s lidmi, sdělují zážitky, myšlenky, vyhledávají lidskou společnost, pokud tuto možnost mají, jsou příjemní a milí  problémy: potřebují být ve společnosti spolužáků, vrstevníků apod., aby s nimi mohli...