Studentske.cz

Europäische Gemeinschaft

1952 trat die Europäische Gemeinschaft für Kohle u Stahl mit dem politischen Ziel ij Kraft, die Ressourcen den Rüstungsproduktion der nationalen Verantwortung zu entziehen. Und die sechs EBK – Staaten unterzechneten einen Vertrag zur...

THE UGLY DUCKLING

It was beautiful summer day. There were deep canals round an old house and there grew very high reeds on the water´s edge. It was very lonely place therefore a duck make a nest...

A.C.Clarke – 2061: Odyssey three

Odyssey three is the third part of Clarke’s odysseys quatrology. It is only partly connected to the previous books.On the Earth’s sky there are now two suns – Jupiter was changed into one by...

Anglická slovesa

be was/were been být být be was/were been become became become stát se běžet run ran run begin began begun začít cítit feel felt felt blow blew blown foukat číst read read read break...

Alfons Mucha

Alfons Mucha je jednou z nejvýznamějších osobností evropské kultury konce 19. a začátku 20. století – období secese, v rakousku známé jako „Jugendstil“. Představuje poslední pokus o stylovou jednotu všech uměleckých odvětví. Secese popřela...

Barokní architektura v Praze

Baroko je základní sloh v evropském umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie....

Barokní architektura v Praze

Baroko je základní sloh v evropském umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie....

Elvis Aaron Presley

„Amerika nám dala světu čtyři pozoruhodnosti: baseball, Mickey Mouse, coca colu a Elvise Aarona Presleyho,“ píše Jerry Hopkins kterému vděčíme za většinu knih napsaných o „Králi Rock ´n Rollu“ Elvis se narodil 8. ledna...

Baroko

Úvod Termínem baroko označujeme období, které trvalo v různých částech Evropy různě dlouhou dobu. Do Čech přišlo baroko, tak jako ostatní moderní směry, o něco později. Baroko následovalo za renesancí, která se snažila racionálně...

Johanes Brahms

Johanes Brahms se narodil 7.května.1833 v Hamburku. Již jeho otec byl hudebníkem. Vydělával ne zrovna lehce chléb pro svou pětičlennou rodinu, zprvu hrával jako prostý muzikant v tanečních lokálech a námořnických krčmách, později se...