Studentske.cz

Hans von Aachen

Hans von Aachen se narodil v Kolíně nad Rýnem. Datum jeho narození není přesně znám, ale veškeré literární zdroje uvádějí roky 1551/52. Zemřel 4. 3. 1615 v Praze.Aachen patřil ve své době, spolu s...

Leonard Bernstein

Leonard Bernstein se narodil 27.9.1918 v Lawrence ve státě Massachusetts. Hudbu začal studovat na Harvardu, pokračoval na Curtis Institute ve Philadelphii. V letech 1940-1941 navštěvoval Tangelwood, kde byl žákem Sergeje Kusevického. Roku 1943 byl...

Klasicismus

18. stol. Vznikl ve Francii. Zpočátku celým rozvržením připomíná baroko, ale křivky typické pro baroko ustupují přímkám. Klasicizmus navazuje na tzv. klasické umění antického Řecka a Říma . Charakteristické znaky jsou vavřínové festony (věnce),...

Wolfgang Amadeus Mozart

Narodil se 27.ledna 1756 v Salcburku. Už od dětství byl Mozart obklopen hudbou. Jeho otec byl vynikajícím hudebníkem.W. A. Mozart koncertoval už od svých 6 let se svou o 5 let starší sestrou Nannerl...

Umění: Rudolfinum

Rudolfinum bylo postaveno v letech 1876 – 1884 a slavnostně otevřeno 7.2.1885.Bylo pro něj vybráno místo na východním břehu Vltavy zvané Rejdiště. (Po staletí zde byl na haldách skladován sanytr a jiný odpad.) Stavba...

Holocaust

Holocaust. Když se jenom vysloví toto slovo, tak většině lidí přejde mráz po zádech při představě utrpení miliónů nevinných lidí, žen a dětí trpících a umírajících v koncentračních táborech.Celé toto utrpení se začalo rýsovat...

Černobyl

26. dubna 1986 prováděli operátoři čtvrtého bloku černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině experiment, kolik energie lze získat z dobíhajících turbin po utlumení jaderné reakce v reaktoru. V provedení tohoto experimentu operátorům bránilo několik automatických...

Odpad – kam s ním?

Otázka přímo nerudovská trápí v dnešní době nejednoho ekologa. Otázka skladování či znovu využití některých odpadních surovin je velice důležitým problémem dneška. Tento problém však nesahá jen k časům Nerudovým, ten je starý jak...

Zpracování, vstřikování plastů, termoplasty

Při použití technologie vstřikování termoplastů se surovina (plastový granulát) plní do násypky vstřikovacího lisu, ze které je sypán do komory, kde je plastifikačním šnekem tlačen do válce, ve kterém se ohřívá a ve formě...

Sigmund Freud

Narodil se v Příboře na Moravě dne 6 května. V sedmnácti letech ukončil střední školua pod vlivem Goethovy básně „Příroda“ – se rozhodl zprvu věnovat vědě.Pro vídeňského žida bylo však studium „čisté“ vědy vyloučeno....