Studentske.cz

London

London London is one of the world’s most important financial and cultural centres and is noted for its museums, performing arts, exchange and commodity markets, and insurance and banking functions, as well as a...

Gramatika, němčina

Gramatika, němčina Trpný rodpřítomný čas =) wird erhöht/muß erhöht werdenaktiv: er erhöht/er muß … erhöhenpréteritum =) wurde erhöht/mußte erhöht werdenaktiv: er erhöhte/er mußte erhöhenperfektum =) ist erhöht worden/hat erhöht werden müssenaktiv: er hat erhöht/er...

Anglo-american literature Ernest Hemingway (1899-1961)

Anglo-american literature Ernest Hemingway (1899-1961) -american journalist, novelist-worked as a reporter for the Kansas City Star-served with a volunteer ambulance unit in Italy in World War I, was seriously wounded-an european correspondent for the...

Europäische Gemeinschaft

1952 trat die Europäische Gemeinschaft für Kohle u Stahl mit dem politischen Ziel ij Kraft, die Ressourcen den Rüstungsproduktion der nationalen Verantwortung zu entziehen. Und die sechs EBK – Staaten unterzechneten einen Vertrag zur...

THE UGLY DUCKLING

It was beautiful summer day. There were deep canals round an old house and there grew very high reeds on the water´s edge. It was very lonely place therefore a duck make a nest...

A.C.Clarke – 2061: Odyssey three

Odyssey three is the third part of Clarke’s odysseys quatrology. It is only partly connected to the previous books.On the Earth’s sky there are now two suns – Jupiter was changed into one by...

Anglická slovesa

be was/were been být být be was/were been become became become stát se běžet run ran run begin began begun začít cítit feel felt felt blow blew blown foukat číst read read read break...

Alfons Mucha

Alfons Mucha je jednou z nejvýznamějších osobností evropské kultury konce 19. a začátku 20. století – období secese, v rakousku známé jako „Jugendstil“. Představuje poslední pokus o stylovou jednotu všech uměleckých odvětví. Secese popřela...

Barokní architektura v Praze

Baroko je základní sloh v evropském umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie....

Barokní architektura v Praze

Baroko je základní sloh v evropském umění od konce 16. do sklonku 18. století. Vyznačuje se okázalostí, mohutností, prostorovou členitostí a splýváním architektury s plastikou a malbou, v půdorysu převládají křivky a nepravidelné linie....