Studentske.cz

Sigmund Freud

Narodil se v Příboře na Moravě dne 6 května. V sedmnácti letech ukončil střední školua pod vlivem Goethovy básně „Příroda“ – se rozhodl zprvu věnovat vědě.Pro vídeňského žida bylo však studium „čisté“ vědy vyloučeno....

Psychologie osobnosti, determinace

Někdy se bere jako součást psychologie obecné, jindy je samostatná psychol. disciplína. předmět: osobnosti jako nositelé neopakovatelného, dynamického, svérázně strukturovaného komplexu vnitřního psychického života a předmětně zaměřené činnosti na základě vrozených a získaných zkušeností–...

Kompletní přehled témat 1

Lumírovci – JAROSLAV VRCHLICKÝ: NOC NA KARLŠTEJNĚ Tvorba májovců ve vývoji společnosti 19. století – JAKUB ARBES: SVATÝ XAVERIUS Tvorba májovců ve vývoji společnosti 19. století – VÍTĚZSLAV HÁLEK Tvorba májovců ve vývoji společnosti...

Kompletní přehled témat 3

26 FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA 25 FYZIKA ELEKTRONOVÉHO OBALU ATOMU 24 ZÁKLADY KVANTOVÉ FYZIKY 23 SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY 22 ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK 21 STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK 20 STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNNÝCH LÁTEK 19...

Kompletní přehled témat 4

Karel Poláček Karel Václav RAIS (1869-1925) Zikmund WINTER (1846-1912) Alois JIRÁSEK (1851-1930) Osvobozené divadlo Karel Čapek Jakub Arbes (1840-1914) Jaroslav Vrchlický (1853-1912) Josef Václav Sládek (1845-1912) Svatopluk Čech (1846-1908) Karolína Světlá Neruda novinář Neruda...

Kompletní přehled témat 2

pokračování – MALÍŘSTVÍ pokračování – C) EVROPŠTÍ A ČEŠTÍ UMĚLCI A JEJICH DÍLO Vývoj – od temnosvitu k barevnému iluzionismu pokračování – B) ZÁKLADNÍ PRINCIPY MALÍŘSTVÍ A SOCHAŘSTVÍ; BAROKO RADIKÁLNÍ, KLASICIZUJÍCÍ, REALISTICKÉ 12. Tři...

Kompletní přehled témat 5

1. Rozdíl mezi živou a neživou přírodou Hierarchické uspořádání živých soustav c) mnohobuněčné organismy Evolučně zdůvodněný, přirozený systém živé přírody 2. Stavba buňky Buňka Chemické složení rostlinné b.: ROSTLINNÁ BUŇKA: Cytoplazmatická membrána Cytoplazma Jadérko...

Biologie, rostliny, člověk…

systém prvoků stavba mozku populační strategie formy myšlení prenatalální období dělení buněk DNA inteligence prvoci složení buňky: buňka: kosterní soustava:

Umění u nás i ve světe

malířství Itálie theatre kritický realismus modern American literature vrcholná renesance hudební útvary surrealismus music and arts antická kultura kubismus romantismus kubismus: surrealismus: vrcholná renesance: kritický realismus: modern literature: music and arts: theatre:

Lidé co změnili svět

Franz (Franc?) Kafka Jan Neruda Elvis Aaron Presley Leonard Bernstein William Shakespeare Alfons Mucha Sigmund Freud: Gustave Flaubert: