Studentske.cz

obsah studentskych materialu od studentu 31

Didaktické principy jako podmínka účinnosti výuky…. Komenský pochopil důležitost tělesné výchovy pro r… Orbis pictus- uvádí obrázky různých tělocvičných č… 1. Pedagogický systém a dílo J. A. Komenského. Marketingový výzkum Dějepis – po 1....

obsah studentskych materialu od studentu 30

Analýza rozdílových ukazatelů Analýza absolutních ukazatelů Uživatelé finanční analýzy Zdroje dat pro finanční analýzu Metody finanční analýzy Slabé stránky výkazu zisků a ztráty Problematika účetních dat z pohledu finanční analý… Podobnost firem, Nehomogenita firem...

obsah studentskych materialu od studentu 29

Mechanismus působení hormonů: Rozdělení h. podle chemické povahy: Rozdělení hormonů podle místa vzniku a charakteru … nejdůležitější působky – hormony: HORMONÁLNÍ REGULACE POHYBY V KLOUBECH Dolní končetina: pletenec, stehenní kost, kosti bé… Kostra končetin...

obsah studentskych materialu od studentu 28

RNA Terciální a kvartérní struktura Sekundární struktura – dvoušroubovice Primární struktura NK – řetězová 52. Genetika buňky, molekulární základy dědičnosti… vztahy mezi alelami: dominance a recesivita Geny u eukaryot a prokaryot Uspořádání genů průběh...

obsah studentskych materialu od studentu 27

Jak pracovat s těmito stránkami Zde jsou nehledanějšé témata na našich stránkách Doporučujeme: rozdělení virů podle hostitele: průběh virové infekce RNA virus nukleová kyselina doplnění: VIRY Populační strategie -strategie přežití Populace Abiotické faktory –...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 26

KAREL JAROMÍR ERBEN: KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH Národní obrození – Třetí etapa – JOSEF KAJETÁN TYL… Národní obrození – Třetí etapa – JOSEF KAJETÁN TYL… Národní obrození – Třetí etapa – JOSEF KAJETÁN TYL…...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 25

Generace buřičů – FRÁŇA ŠRÁMEK: STŘÍBRNÝ VÍTR Generace buřičů – FRÁŇA ŠRÁMEK: LÉTO Generace buřičů – FRÁŇA ŠRÁMEK: MODRÝ A RUDÝ Generace buřičů – FRÁŇA ŠRÁMEK: MĚSÍC NAD ŘEKOU Česká literatura na přelomu 19....

materialy pro studenty – nejen maturanty – 24

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN: PÁN PRSTENŮ III. – NÁVR… JOHN RONALD REUEL TOLKIEN: PÁN PRSTENŮ II. – DVĚ V… JOHN RONALD REUEL TOLKIEN: PÁN PRSTENŮ I. – SPOLEČ… JOHN RONALD REUEL TOLKIEN: HOBIT ANEB...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 22

Komplexní výrobek, (marketingová struktura výrobku… Etapy cíleného marketingu Tržně nediferencovaný a cílený marketing Nákupní chování domácností a organizací Chování kupujících a vlivy na ně působící Prostředí marketingu Podnikatelská koncepce 30. Etika, základní etické kategorie...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 23

ABIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ VIRY – stavba, rozdělení, význam ONTOGENEZE ROSTLIN POHLAVNÍ A NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN ZÁKLADNÍ FYZIOLOGICKÉ DĚJE V ROSTLINĚ VODNÍ REŽIM ROSTLIN, OSMOTICKÉ JEVY LÁTKOVÉ SLOŽENÍ ROSTLINNÉHO TĚLA PLETIVA A ORGÁNY ROSTLIN LÁTKOVÉ...