Studentske.cz

Kompletní přehled témat 4

Karel Poláček Karel Václav RAIS (1869-1925) Zikmund WINTER (1846-1912) Alois JIRÁSEK (1851-1930) Osvobozené divadlo Karel Čapek Jakub Arbes (1840-1914) Jaroslav Vrchlický (1853-1912) Josef Václav Sládek (1845-1912) Svatopluk Čech (1846-1908) Karolína Světlá Neruda novinář Neruda...

Kompletní přehled témat 2

pokračování – MALÍŘSTVÍ pokračování – C) EVROPŠTÍ A ČEŠTÍ UMĚLCI A JEJICH DÍLO Vývoj – od temnosvitu k barevnému iluzionismu pokračování – B) ZÁKLADNÍ PRINCIPY MALÍŘSTVÍ A SOCHAŘSTVÍ; BAROKO RADIKÁLNÍ, KLASICIZUJÍCÍ, REALISTICKÉ 12. Tři...

Kompletní přehled témat 5

1. Rozdíl mezi živou a neživou přírodou Hierarchické uspořádání živých soustav c) mnohobuněčné organismy Evolučně zdůvodněný, přirozený systém živé přírody 2. Stavba buňky Buňka Chemické složení rostlinné b.: ROSTLINNÁ BUŇKA: Cytoplazmatická membrána Cytoplazma Jadérko...

Biologie, rostliny, člověk…

systém prvoků stavba mozku populační strategie formy myšlení prenatalální období dělení buněk DNA inteligence prvoci složení buňky: buňka: kosterní soustava:

Umění u nás i ve světe

malířství Itálie theatre kritický realismus modern American literature vrcholná renesance hudební útvary surrealismus music and arts antická kultura kubismus romantismus kubismus: surrealismus: vrcholná renesance: kritický realismus: modern literature: music and arts: theatre:

Lidé co změnili svět

Franz (Franc?) Kafka Jan Neruda Elvis Aaron Presley Leonard Bernstein William Shakespeare Alfons Mucha Sigmund Freud: Gustave Flaubert:

Psychologie, sociologie

vývoj etiky: speciální pedagogika: sociologie: filosofie: Sociologie Základní problematika sociologie; sociální interakce a komunikace Období ve vývoji sociologie ČESKÁ SOCIOLOGIE

Fyzika, věda

elektrostatika fyzikální jednotky zpracování plastů fyz. jednotky: termoplasty:

Dějepis, filosofie…

doba kamenná Palaolit starověký egypt holocaust antická kultura vývoj etiky vznik filosofie religion attické období: religion: inteligence a učení