Studentske.cz

studentske materily k ucivu obsah 11

NERVOVÉ BUŇKY NS (NERVOVÁ SOUSTAVA) FAKTORY SOCIÁLNÍ BIOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ DETERMINACE PSYCHIKY METODY ODSTRAŇOVÁNÍ ZLOZVYKŮ ČINITELÉ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ NORMALITA OSOBNOSTI, ČINITELÉ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Dyslexie, Dysgrafie, Dysortografie, Dyskalkulie, D… PORUCHY UČENÍ DRUHY UČENÍ FÁZE PROCESU...

matarialy pro studenty obsah 10

Jakub ARBES (1840 – 1914) Vítězslav HÁLEK (1853 – 1874) Jan NERUDA (1834 – 1891) MÍSTO GENERACE MÁJOVCŮ V ČESKÉ LITERATUŘE (60. – 7… NORSKÝ REALISMUS A REALISMUS V USA POLSKÝ REALISMUS RUSKÝ REALISMUS...

matarialy pro studenty obsah 9

LIDOVÁ SLOVESNOST JAKO INSPIRAČNÍ ZDROJ NAŠÍ LITER… NÁRODNÍ OBROZENÍ C) DIVADLO NÁRODNÍ OBROZENÍ C) POEZIE NÁRODNÍ OBROZENÍ B) HISTORIE NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. FÁZE = OFENZIVNÍ (1805 – 1830)… POEZIE ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ...

matarialy pro studenty obsah 8

uhlovodíky, zákl. typy reakcí v organické chemii etery kyslíkaté deriváty uhlovodíků Dusíkaté deriváty Halogenderiváty Chrom Zinek Rtuť d-prvky – přechodné prvky Ve vyspělých zemích se lidé dožívají vyššího věku … Znaky demografického vývoje Prague...

matarialy pro studenty obsah 7

Pavel Josef Šafařík František Palacký (1798 – 1876) Národní obrození – 2. etapa – ofenzivní Počátky novodobého divadla a dramatu Próza a poezie Josef Dobrovský (1753 – 1825) Rozvoj české vědy a kultury v...

matarialy pro studenty obsah 5

Organely pohybu Cytozómy Lyzozómy Cytoskelet Golgiho aparát (GA) Mitochondrie Jadérko (nucleous) Cytoplazma Cytoplazmatická membrána ROSTLINNÁ BUŇKA: Chemické složení rostlinné b.: Buňka 2. Stavba buňky Evolučně zdůvodněný, přirozený systém živé přírody… c) mnohobuněčné organismy Hierarchické...

matarialy pro studenty obsah 6

AMERICAN LITERATURE WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616) BRITISH LITERATURE United States of America (USA) Over the Map of the United States ERNEST HEMINGWAY Australia Canada, Australia and other English speaking count… 4) What do you know...

studentske matarialy obsah 4

Květenství Suché plody klíčení semen a plod: přenos pylu – opylení Pohlavní bky Květní diagram Koruna (corolla) Květní obaly: 14. Generativní orgány rostlin Vnitřní stavba listu: Hlavní části listu: LIST STONEK Korový komplex kořene...

studentske matarialy obsah 3

2. podtřída: Pijavice Žížala obecná 2. třída: Opaskovci 1 . třída : Mnohoštětinatci 24. Kroužkovci (Annelida) Sinice Archebakterie výskyt bakterií: bakterie chemoheterotrofní dělní bakterií: tvar bakterií b.: stavba bakteriální buňky: VRTĚJŠI A HLAVATCI VLASOVCI...

studentske matarialy obsah 2

POBŘIŠNICE JÁTRA (hepar) TLUSTÉ STŘEVO sacharidy, bílkoviny, tuky… TENKÉ STŘEVO ŽALUDEK (ventriculus, gaster) HLTAN, JÍCEN DUTINA ÚSTNÍ Slinné žlázy: Stavba stěny trávicí trubice: Vstřebávání (resorpce) 44. Trávicí soustava a výživa člověka Onemocnění spojená s...