Studentske.cz

obsah studentskych materialu od studentu 27

Jak pracovat s těmito stránkami Zde jsou nehledanějšé témata na našich stránkách Doporučujeme: rozdělení virů podle hostitele: průběh virové infekce RNA virus nukleová kyselina doplnění: VIRY Populační strategie -strategie přežití Populace Abiotické faktory –...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 26

KAREL JAROMÍR ERBEN: KYTICE Z POVĚSTÍ NÁRODNÍCH Národní obrození – Třetí etapa – JOSEF KAJETÁN TYL… Národní obrození – Třetí etapa – JOSEF KAJETÁN TYL… Národní obrození – Třetí etapa – JOSEF KAJETÁN TYL…...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 25

Generace buřičů – FRÁŇA ŠRÁMEK: STŘÍBRNÝ VÍTR Generace buřičů – FRÁŇA ŠRÁMEK: LÉTO Generace buřičů – FRÁŇA ŠRÁMEK: MODRÝ A RUDÝ Generace buřičů – FRÁŇA ŠRÁMEK: MĚSÍC NAD ŘEKOU Česká literatura na přelomu 19....

materialy pro studenty – nejen maturanty – 24

JOHN RONALD REUEL TOLKIEN: PÁN PRSTENŮ III. – NÁVR… JOHN RONALD REUEL TOLKIEN: PÁN PRSTENŮ II. – DVĚ V… JOHN RONALD REUEL TOLKIEN: PÁN PRSTENŮ I. – SPOLEČ… JOHN RONALD REUEL TOLKIEN: HOBIT ANEB...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 22

Komplexní výrobek, (marketingová struktura výrobku… Etapy cíleného marketingu Tržně nediferencovaný a cílený marketing Nákupní chování domácností a organizací Chování kupujících a vlivy na ně působící Prostředí marketingu Podnikatelská koncepce 30. Etika, základní etické kategorie...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 23

ABIOTICKÉ SLOŽKY PROSTŘEDÍ VIRY – stavba, rozdělení, význam ONTOGENEZE ROSTLIN POHLAVNÍ A NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ ROSTLIN ZÁKLADNÍ FYZIOLOGICKÉ DĚJE V ROSTLINĚ VODNÍ REŽIM ROSTLIN, OSMOTICKÉ JEVY LÁTKOVÉ SLOŽENÍ ROSTLINNÉHO TĚLA PLETIVA A ORGÁNY ROSTLIN LÁTKOVÉ...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 21

Staroorientální despocie X Staroorientální despocie IX Staroorientální despocie VIII Staroorientální despocie VII Staroorientální despocie VI Staroorientální despocie V Staroorientální despocie IV Staroorientální despocie III Staroorientální despocie II Staroorientální despocie I První státní útvary na...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 20

ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU A JEHO ODCHYLKY: PROCES VÝVOJE NOVÉHO VÝROBKU: 12. VÝROBEK A JEHO ŽIVOTNÍ CYKLUS SOUČASNÁ TRANSFORMACE OBCHODU: OBCHOD V 19. STOLETÍ: HISTORIE OBCHODU V NAŠICH ZEMÍCH: 11. HISTORIE OBCHODU: 10. VÝVOJ A...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 19

10. BAROKO U NÁS A) EVROPŠTÍ UMĚLCI A JEJICH DÍLO MANÝRISMUS VRCHOLNÁ RENESANCE RANÁ RENESANCE MALÍŘSTVÍ – ITÁLIE VRCHOLNÁ RENESANCE A MANÝRISMUS pokračování – B)ZÁKLADNÍ MALÍŘSKÉ A SOCHAŘSKÉ PRIN… 10. Malířství a sochařství renesance...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 18

Paul Delvaux Salvator Dalí Max Ernst SURREALISMUS 19.DADISMUS, SURREALISMUS Francis Bacon Paul Klee Egon Schiele Edvard Munch Henri matisse Georges Braque 18. FAUVISMUS, EXPRESIONISMUS Pierre Bonnard Henri – Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Vincent Van...