Studentske.cz

studentske materily k ucivu obsah 15

VÝSLEDKY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY: VERSAILLSKÁ MÍROVÁ SMLOUVA POKUSY O UZAVŘENÍ MÍRU BĚHEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY: BOJ V KOLONIÍCH A NA MOŘÍCH (1. SV. VÁLKA): HLAVNÍ FRONTY V EVROPĚ A MIMOEVROPSKÉ (1. SV. VÁLK… ZAČÁTEK...

studentske materily k ucivu obsah 14

ZÁKLADNÍ POJMY PRACOVNÍHO PRÁVA PRÁVNÍ ÚKONY SUBJEKTY PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ Členění pracovního práva PRACOVNÍ PRÁVO POVINNOSTI A NÁROKY ADVOKÁTA ADVOKACIE POVINNOSTI A NÁROKY NOTÁŘE ORGANIZACE NOTÁŘSTVÍ ČINNOST NOTÁŘE PODMÍNKY NOTÁŘE NOTÁŘSTVÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A...

studentske materily k ucivu obsah 13

Léčba diabetu(dieta,inzuliny,PAD) SAP MEH vyšetření (odběry materiálu) AIM – Akutní infarkt myokardu Hypnotika,Expectorancia,Antitusika TrombEmbolická Nemoc (TEN) Způsoby podávání léků Nejčastější choroby nadledvin Ateroskleróza Dyspeptický syndrom Endomyokarditidy Dyspeptický syndrom Nemoci štítné žlázy Hepatitis Ischemická choroba...

studentske materily k ucivu obsah 12

Nezaměstnanost Inflace Reálný a nominální hrubý domácí (národní) produkt NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VELIČINY – MAKROEKONOMICKÉ UKAZA… STRUKTURA A ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (NH) ZÁKLADNÍ FUNKCE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (NH) Národní hospodářství FINANČNÍ ANALÝZA Zdroje dlouhodobého financování Zdroje krátkodobého...

studentske materily k ucivu obsah 11

NERVOVÉ BUŇKY NS (NERVOVÁ SOUSTAVA) FAKTORY SOCIÁLNÍ BIOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ DETERMINACE PSYCHIKY METODY ODSTRAŇOVÁNÍ ZLOZVYKŮ ČINITELÉ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ NORMALITA OSOBNOSTI, ČINITELÉ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Dyslexie, Dysgrafie, Dysortografie, Dyskalkulie, D… PORUCHY UČENÍ DRUHY UČENÍ FÁZE PROCESU...

matarialy pro studenty obsah 10

Jakub ARBES (1840 – 1914) Vítězslav HÁLEK (1853 – 1874) Jan NERUDA (1834 – 1891) MÍSTO GENERACE MÁJOVCŮ V ČESKÉ LITERATUŘE (60. – 7… NORSKÝ REALISMUS A REALISMUS V USA POLSKÝ REALISMUS RUSKÝ REALISMUS...

matarialy pro studenty obsah 9

LIDOVÁ SLOVESNOST JAKO INSPIRAČNÍ ZDROJ NAŠÍ LITER… NÁRODNÍ OBROZENÍ C) DIVADLO NÁRODNÍ OBROZENÍ C) POEZIE NÁRODNÍ OBROZENÍ B) HISTORIE NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. FÁZE = OFENZIVNÍ (1805 – 1830)… POEZIE ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ...

matarialy pro studenty obsah 8

uhlovodíky, zákl. typy reakcí v organické chemii etery kyslíkaté deriváty uhlovodíků Dusíkaté deriváty Halogenderiváty Chrom Zinek Rtuť d-prvky – přechodné prvky Ve vyspělých zemích se lidé dožívají vyššího věku … Znaky demografického vývoje Prague...

matarialy pro studenty obsah 7

Pavel Josef Šafařík František Palacký (1798 – 1876) Národní obrození – 2. etapa – ofenzivní Počátky novodobého divadla a dramatu Próza a poezie Josef Dobrovský (1753 – 1825) Rozvoj české vědy a kultury v...

matarialy pro studenty obsah 5

Organely pohybu Cytozómy Lyzozómy Cytoskelet Golgiho aparát (GA) Mitochondrie Jadérko (nucleous) Cytoplazma Cytoplazmatická membrána ROSTLINNÁ BUŇKA: Chemické složení rostlinné b.: Buňka 2. Stavba buňky Evolučně zdůvodněný, přirozený systém živé přírody… c) mnohobuněčné organismy Hierarchické...