Studentske.cz

materialy pro studenty – nejen maturanty – 19

10. BAROKO U NÁS A) EVROPŠTÍ UMĚLCI A JEJICH DÍLO MANÝRISMUS VRCHOLNÁ RENESANCE RANÁ RENESANCE MALÍŘSTVÍ – ITÁLIE VRCHOLNÁ RENESANCE A MANÝRISMUS pokračování – B)ZÁKLADNÍ MALÍŘSKÉ A SOCHAŘSKÉ PRIN… 10. Malířství a sochařství renesance...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 18

Paul Delvaux Salvator Dalí Max Ernst SURREALISMUS 19.DADISMUS, SURREALISMUS Francis Bacon Paul Klee Egon Schiele Edvard Munch Henri matisse Georges Braque 18. FAUVISMUS, EXPRESIONISMUS Pierre Bonnard Henri – Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Vincent Van...

studentske materily k ucivu obsah 17

FYZIKA, JEDNOTKY Otázka č.26, Kombinované formy a volné formy Otázka č.25, Lidová píseň česká, moravská… Otázka č.22, Modulace chromatická a diatonická Otázka č.21, Romantické orchestrální skladby a jej… Otázka č.20, Vokálně instrumentální skladby jevišt…...

studentske materily k ucivu obsah 16

FRANCIE VELKÁ BRITÁNIE NÁSTUP FAŠISMU V NĚMECKU PŘEHLED STÁTŮ S TOTALITNÍ VLÁDOU: NÁSTUP FAŠISMU V ITÁLII: NÁSTUP TOTALITNÍCH STRAN PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE: VÝVOJ V POVÁLEČNÉM NĚMECKU: ZMĚNY NA MAPĚ SVĚTA I EVROPY: VÝSLEDKY...

studentske materily k ucivu obsah 15

VÝSLEDKY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY: VERSAILLSKÁ MÍROVÁ SMLOUVA POKUSY O UZAVŘENÍ MÍRU BĚHEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY: BOJ V KOLONIÍCH A NA MOŘÍCH (1. SV. VÁLKA): HLAVNÍ FRONTY V EVROPĚ A MIMOEVROPSKÉ (1. SV. VÁLK… ZAČÁTEK...

studentske materily k ucivu obsah 14

ZÁKLADNÍ POJMY PRACOVNÍHO PRÁVA PRÁVNÍ ÚKONY SUBJEKTY PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ Členění pracovního práva PRACOVNÍ PRÁVO POVINNOSTI A NÁROKY ADVOKÁTA ADVOKACIE POVINNOSTI A NÁROKY NOTÁŘE ORGANIZACE NOTÁŘSTVÍ ČINNOST NOTÁŘE PODMÍNKY NOTÁŘE NOTÁŘSTVÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A...

studentske materily k ucivu obsah 13

Léčba diabetu(dieta,inzuliny,PAD) SAP MEH vyšetření (odběry materiálu) AIM – Akutní infarkt myokardu Hypnotika,Expectorancia,Antitusika TrombEmbolická Nemoc (TEN) Způsoby podávání léků Nejčastější choroby nadledvin Ateroskleróza Dyspeptický syndrom Endomyokarditidy Dyspeptický syndrom Nemoci štítné žlázy Hepatitis Ischemická choroba...

studentske materily k ucivu obsah 12

Nezaměstnanost Inflace Reálný a nominální hrubý domácí (národní) produkt NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VELIČINY – MAKROEKONOMICKÉ UKAZA… STRUKTURA A ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (NH) ZÁKLADNÍ FUNKCE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (NH) Národní hospodářství FINANČNÍ ANALÝZA Zdroje dlouhodobého financování Zdroje krátkodobého...

studentske materily k ucivu obsah 11

NERVOVÉ BUŇKY NS (NERVOVÁ SOUSTAVA) FAKTORY SOCIÁLNÍ BIOLOGICKÁ A SOCIÁLNÍ DETERMINACE PSYCHIKY METODY ODSTRAŇOVÁNÍ ZLOZVYKŮ ČINITELÉ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ NORMALITA OSOBNOSTI, ČINITELÉ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ Dyslexie, Dysgrafie, Dysortografie, Dyskalkulie, D… PORUCHY UČENÍ DRUHY UČENÍ FÁZE PROCESU...

matarialy pro studenty obsah 10

Jakub ARBES (1840 – 1914) Vítězslav HÁLEK (1853 – 1874) Jan NERUDA (1834 – 1891) MÍSTO GENERACE MÁJOVCŮ V ČESKÉ LITERATUŘE (60. – 7… NORSKÝ REALISMUS A REALISMUS V USA POLSKÝ REALISMUS RUSKÝ REALISMUS...