Studentske.cz

materialy pro studenty – nejen maturanty – 21

Staroorientální despocie X Staroorientální despocie IX Staroorientální despocie VIII Staroorientální despocie VII Staroorientální despocie VI Staroorientální despocie V Staroorientální despocie IV Staroorientální despocie III Staroorientální despocie II Staroorientální despocie I První státní útvary na...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 20

ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU A JEHO ODCHYLKY: PROCES VÝVOJE NOVÉHO VÝROBKU: 12. VÝROBEK A JEHO ŽIVOTNÍ CYKLUS SOUČASNÁ TRANSFORMACE OBCHODU: OBCHOD V 19. STOLETÍ: HISTORIE OBCHODU V NAŠICH ZEMÍCH: 11. HISTORIE OBCHODU: 10. VÝVOJ A...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 19

10. BAROKO U NÁS A) EVROPŠTÍ UMĚLCI A JEJICH DÍLO MANÝRISMUS VRCHOLNÁ RENESANCE RANÁ RENESANCE MALÍŘSTVÍ – ITÁLIE VRCHOLNÁ RENESANCE A MANÝRISMUS pokračování – B)ZÁKLADNÍ MALÍŘSKÉ A SOCHAŘSKÉ PRIN… 10. Malířství a sochařství renesance...

materialy pro studenty – nejen maturanty – 18

Paul Delvaux Salvator Dalí Max Ernst SURREALISMUS 19.DADISMUS, SURREALISMUS Francis Bacon Paul Klee Egon Schiele Edvard Munch Henri matisse Georges Braque 18. FAUVISMUS, EXPRESIONISMUS Pierre Bonnard Henri – Marie Raymond de Toulouse-Lautrec Vincent Van...

studentske materily k ucivu obsah 17

FYZIKA, JEDNOTKY Otázka č.26, Kombinované formy a volné formy Otázka č.25, Lidová píseň česká, moravská… Otázka č.22, Modulace chromatická a diatonická Otázka č.21, Romantické orchestrální skladby a jej… Otázka č.20, Vokálně instrumentální skladby jevišt…...

studentske materily k ucivu obsah 16

FRANCIE VELKÁ BRITÁNIE NÁSTUP FAŠISMU V NĚMECKU PŘEHLED STÁTŮ S TOTALITNÍ VLÁDOU: NÁSTUP FAŠISMU V ITÁLII: NÁSTUP TOTALITNÍCH STRAN PO 1. SVĚTOVÉ VÁLCE: VÝVOJ V POVÁLEČNÉM NĚMECKU: ZMĚNY NA MAPĚ SVĚTA I EVROPY: VÝSLEDKY...

studentske materily k ucivu obsah 15

VÝSLEDKY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY: VERSAILLSKÁ MÍROVÁ SMLOUVA POKUSY O UZAVŘENÍ MÍRU BĚHEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY: BOJ V KOLONIÍCH A NA MOŘÍCH (1. SV. VÁLKA): HLAVNÍ FRONTY V EVROPĚ A MIMOEVROPSKÉ (1. SV. VÁLK… ZAČÁTEK...

studentske materily k ucivu obsah 14

ZÁKLADNÍ POJMY PRACOVNÍHO PRÁVA PRÁVNÍ ÚKONY SUBJEKTY PRACOVNĚ-PRÁVNÍCH VZTAHŮ Členění pracovního práva PRACOVNÍ PRÁVO POVINNOSTI A NÁROKY ADVOKÁTA ADVOKACIE POVINNOSTI A NÁROKY NOTÁŘE ORGANIZACE NOTÁŘSTVÍ ČINNOST NOTÁŘE PODMÍNKY NOTÁŘE NOTÁŘSTVÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A...

studentske materily k ucivu obsah 13

Léčba diabetu(dieta,inzuliny,PAD) SAP MEH vyšetření (odběry materiálu) AIM – Akutní infarkt myokardu Hypnotika,Expectorancia,Antitusika TrombEmbolická Nemoc (TEN) Způsoby podávání léků Nejčastější choroby nadledvin Ateroskleróza Dyspeptický syndrom Endomyokarditidy Dyspeptický syndrom Nemoci štítné žlázy Hepatitis Ischemická choroba...

studentske materily k ucivu obsah 12

Nezaměstnanost Inflace Reálný a nominální hrubý domácí (národní) produkt NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ VELIČINY – MAKROEKONOMICKÉ UKAZA… STRUKTURA A ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (NH) ZÁKLADNÍ FUNKCE NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (NH) Národní hospodářství FINANČNÍ ANALÝZA Zdroje dlouhodobého financování Zdroje krátkodobého...